These kids were made for walking. We started down in the valley just over Yvonne's head.

Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]

210-KidsMadeForWalking.jpg

Disse barna er skapt for å gå. Vi startet nede i dalen rett over Yvonne's hode.