www.murray.as

Rauma kommune ved folketellingen i 1801 

  1801 census data for the municipality of Rauma (by parish) :

Grytten prestegjeld

Veøy prestegjeld

Grytten

Kors

Hen

Eid

Voll

Rødven

Veøy

80%
94%
71%
92%
97%
89%
50%
Prosenttallene viser andel av befolkningen vi har funnet referanser til.

Går det an å finne referanser til menneskene i en 200 år gammel folketelling?

I vår versjon av folketellingen har vi prøvd å spore opp hvert eneste menneske i lokalhistorisk litteratur. Rauma kommune fantes naturligvis ikke i 1801, ingen andre kommuner heller for den saks skyld. Gårdene er plukket ut etter dagens kommunegrenser. Det vil si at de gårdene i Veøy hovedsogn som ble en del av Molde i 1964 er utelatt, mens Vågstranda og sørsiden av Langfjorden er med. Husk at gårdene Hagen, Monsås og Torvik hørte til Grytten sogn i 1801.

 
Referansene viser til følgende kilder.    Navnene i folketellingen er normalisert.

 

Home

www.murray.as