Home

www.murray.as

Folketellingen 1801, Rødven sogn, Veøy prestegjeld

ã 1999-2002 Glenn Murray. You may want to take a look at the helpfile. Ta en titt på hjelpefilen hjelpfilen.

1. Alfarness

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Knut Ingebrigtsen 1770 m 1g Huusbonde National soldat og gaardbeboer BBH2-825-h4 BBH1-821-f5
02 Beret Olsdtr 1770 k 1g Hans kone   BBH1-199-c2 BBH1-820-c2?
03 Søren Knutsen 1794 m   Deres børn   BBH1-821-d1
04 Ingebrigt Knutsen 1800 m   Deres børn   BBH1-821-d3
05 Beret Knutsdtr 1797 k   Deres børn   BBH1-821-d2
06 Synnøve Nilsdtr 1779 k u Tjenestefolk    
07 Marit Evertsdtr 1787 k   Tjenestefolk    
08 Søren Arnesen 1734 m 1e Mand Ophold af gaarden BBH1-820-b1
09 Beret Iversdtr 1738 k 1e Kone logerer i huuset Lever af almisser BBE-231-8g BBH2-453-d1
10 Trond Knutsen 1765 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBE-399-5d BBH1-797-c4
11 Anne Pedersdtr 1761 k 1g Hans kone   BBH1-797-c4
12 Beret Trondsdtr 1795 k   Deres barn   BBH1-797-d1 BBE-399-5d
13 Knut Pedersen 1765 m u Tjenestefolk   BBH1-812-b3
14 Iver Eriksen 1782 m   Tjenestefolk   BBE-409-8b BBE-313-24? BBVo-109-4b?
15 Marit Knutsdtr 1777 k u Tjenestefolk   BBH2-454-e6?
16 Synnøve Justsdtr 1787 k   Tjenestefolk   BBH2-327-h3
17 Søren Iversen 1737 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH1-812-e7
18 Gjertrud Iversdtr 1731 k 1g Hans kone   BBE-231-8f BBH1-812-e7
19 Knut Sørensen 1765 m 1g Deres søn, mand Ophold hos forældrene BBH1-812-f1
20 Anne Hansdtr 1766 k 1g Hans kone   BBH1-812-f1
21 Gjertrud Knutsdtr 1800 k   Deres barn   BBH1-812-g2
22 Sjur Eriksen 1781 m u Tjenestefolk   BBE-231-10a?
23 Tore Eriksen 1785 m u Tjenestefolk   BBE-409-8c
24 Beret Justsdtr 1778 k u Tjenestefolk    
25 Knut Knutsen 1742 m 1g Mand, logerer i huuset Daglønner  
26 Eli Iversdtr 1721 k 2g Hans kone    

2. Stranden

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Trond Olsen 1763 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH1-408-g4 BBH2-412-b3 BBH2-007-g4
02 Anne Olsdtr 1764 k 1g Hans kone   BBH2-412-b3 BBH2-007-b3
03 Ole Trondsen 1799 m   Deres børn   BBH2-007-h4
04 Marit Tronsdtr 1794 k   Deres børn   BBH2-007-h2
05 Gjertrud Tronsdtr 1796 k   Deres børn   BBH2-007-h3
06 Ingeborg Tronsdtr 1792 k   Deres børn   BBH2-007-h1
07 Peder Bjørnsen 1777 m u Tjenestefolk   BBH2-237-d1 BBH2-745-g7
08 Inger Olsdtr 1769 k u Tjenestefolk   BBH2-412-b3?

3. Kraagsæt

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Ole Knutsen 1745 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-785-g6 BBH2-054-g4
02 Ingeborg Olsdtr 1749 k 1g Hans kone   BBE-349-8f BBH2-054-g4
03 Marit Olsdtr 1785 k   Deres døttre   BBH2-054-h3
04 Mari Olsdtr 1789 k   Deres døttre   BBH2-054-h4
05 Knut Olsen 1778 m 1g Deres søn, mand National soldat, ophold hos forældrene BBH2-054-h1
06 Synnøve Nilsdtr 1777 k 1g Hans kone   BBH2-239-g7
07 Søren Pedersen 1765 m u Lægds menniske Opholdes af sognets almue BBE-512-9d?
08 Ole Eriksen 1771 m 1g Huusbonde National soldat og gaardebeboer RDF-102-4e BBH2-040-d2
09 Marit Andersdtr 1764 k 1g Hans kone   RDF-102-4e BBH2-040-d2 E: født Kavli
10 Erik Olsen 1795 m   Deres børn   BBH2-040-e1
11 Anders Olsen 1798 m   Deres børn   BBH2-040-e2
12 Ole Olsen 1800 m   Deres børn   BBH2-040-e3
13 Ingebrigt Olsen 1780 m u Tjenestefolk National soldat  
14 Beret Olsdtr 1767 k u Tjenestefolk    
15 Peder Knutsen 1727 m 2g Mand Ophold af gaarden BBH2-040-c6 BBH2-197-c3? BBH1-797-c3?
16 Eli Olsdtr 1741 k 2g Hans kone   BBE-349-8d BBH2-040-c6

4. Sandness Yttre

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Peder Knutsen 1764 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH1-298-g2 BBH2-071-g2
02 Kristi Knutsdtr 1767 k 2g Hans kone   BBH2-071-e5 BBH1-298-g2
03 Ingeborg Pedersdtr 1798 k   Børn   BBH2-071-h2
04 Iver Sørensen 1786 m   Børn   BBH2-071-f1 BBH2-805-f1
05 Knut Sørensen 1792 m   Børn   BBH2-071-f3
06 Iver Sørensen 1794 m   Børn   BBH2-071-f4
07 Lars Ellingsen 1775 m u Tjenere    
08 Ingeborg Eriksdtr 1780 k u Tjenere    
09 Søren Kristensen 1764 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-620-e4
10 Gjertrud Sjursdtr 1753 k 2g Hans kone   BBH2-101-g7
11 Alet Nilsdtr 1777 k u Tjenere    
12 Kari Knutsdtr 1785 k   Tjenere   BBH2-412-d1 BBVo-045-5?
13 Anne Knutsdtr 1794 k   Plejebarn   BBH2-467-d1? BBH1-797-d1
14 Ole Ingebrigtsen 1761 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-238-g2
15 Guraa Povelsdtr 1767 k 1g Hans kone   BBE-334-5c BBH1-474-e9 BBH2-087-h1
16 Sigri Ellingsdtr 1778 k u Tjeneste pige   BBH1-764-c3?
17 Anne Povelsdtr 1755 k u Logerer i huuset Opholdes ved sit arbeide BBH1-474-e5
18 Knut Jonsen 1765 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-091-A
19 Synnøve Andersdtr 1765 k 1g Hans kone   BBH2-230-f1
20 Jon Knutsen 1796 m   Deres søn   BBH2-091-g1
21 Ingeborg Knutsdtr 1800 k   Børn   BBH2-091 E: utelatt i BBH
22 Ragnhild Knutsdtr 1799 k   Børn   BBH2-091-g2 E: BBH sier Magnhild
23 Peder Svensen 1770 m u Tjener National soldat BBH2-550-b1? BBH1-812-b1?

5. Sandness Indre

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Isak Knutsen 1730 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-785-g2 BBH2-112-g2
02 Kari Knutsdtr 1740 k 2g Hans kone   BBH2-362-g4 BBH2-112-g4
03 Halvor Andersen 1778 m u Tienestefolk   BBH1-725-h1?
04 Anders Andersen 1783 m   Tienestefolk   BBH2-328-h1
05 Gjertrud Larsdtr 1780 k u Tienestefolk   BBH2-382-b2?
06 Anne Larsdtr 1783 k   Tienestefolk    
07 Anders Olsen 1765 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer RDF-161-6a BBH2-121-d3
08 Synnøve Sørensdtr 1780 k 1g Hans kone   BBE-292-9b RDF-161-6a BBH2-121-d3
09 Rasmus Lassesen 1777 m u Tjenestefolk   BBH2-776-g1
10 Anders Børresen 1787 m   Tjenestefolk    
11 Marit Pedersdtr 1748 k u Tjenestefolk    
12 Iver Sjursen 1751 m 1e Huusbondens stif-fader Ophold af gaarden BBH2-101-g6
13 Anders Olsen 1773 m   Hans broder Krøbling, lever af arvemidler BBH2-120-d6
14 Ole Eriksen 1778 m u Huusbonde National soldat og gaardbeboer BBH2-101-h4 BBH2-376-h4
15 Sigri Ambjørnsdtr 1776 k u Tjeneste pige   BBH2-007-h6

6. Rugiær

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Knut Olsen 1749 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-186-g3
02 Ingeborg Knutsdtr 1747 k 1g Hans kone   BBE-399-5a BBH2-186-g3 BBH1-753-g2?
03 Ole Knutsen 1779 m u Deres børn National soldat BBH2-187-h1
04 Knut Knutsen 1782 m   Deres børn   BBH2-186-h2
05 Peder Knutsen 1785 m   Deres børn   BBH2-186-h5 E: f. 1790 ?
06 Mali Knutsdtr 1785 k   Deres børn   BBH2-186-h3
07 Beret Knutsdtr 1788 k   Deres børn   BBH2-186-h4
08 Ane Olsdtr 1770 k u Tjener    
09 Knut Eriksen 1773 m u Huusbonde National soldat BBH2-375-h2
10 Mali Olsdtr 1782 k u Hans trolovede   BBH2-199-h2

7. Frøysett

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Ole Andersen 1771 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-120-d5
02 Ingeborg Nilsdtr 1770 k 1g Hans kone   BBH2-239-g5
03 Kari Olsdtr 1796 k   Deres børn   BBH2-239-h1
04 Beret Olsdtr 1797 k   Deres børn   BBH2-239-h2
05 Anne Olsdtr 1799 k   Deres børn   BBH2-239-h3
06 Anders Larsen 1777 m u Tienestefolk Reserv BBH2-381-b1
07 Erik Eriksen 1785 m   Tienestefolk    
08 Ingelev Nilsdtr 1773 k u Tienestefolk   BBH2-239-g6
09 Sigri Justsdtr 1771 k u Tienestefolk   BBH1-725-h1
10 Nils Pedersen 1736 m 1g Konens forældre Ophold af gaarden BBH2-238-f3
11 Beret Jonsdtr 1736 k 1g Konens forældre    
12 Elling Nilsen 1749 m 2g Mand Haver lidet kaar af gaarden BBH2-237-c3 BBH1-797-c3
13 Ingeborg Pedersdtr 1745 k 1g Hans kone   BBH2-326-g4
14 Lars Andersen 1769 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-231-f2 BBE-204-11d
15 Guraa Pedersdtr 1763 k 1g Hans kone   BBE-204-11d BBH2-231-f2
16 Ole Andersen 1774 m u Huusbondens søskende og tienere   BBH2-230-f4
17 Magnhild Andersdtr 1779 k u Huusbondens søskende og tienere   BBH2-230-f5
18 Ingelev Andersdtr 1787 k   Huusbondens søskende og tienere   BBH2-230-? E: utelatt - feil i ft1801 mor f.1835???
19 Hans Pedersen 1750 m u Logerer i huuset Løsgiænger BBE-512-9a?
20 Anders Larsen 1729 m 1g Huusbondens forældre Ophold af gaarden BBH2-230-e3
21 Magnhild Olsdtr 1732 k 2g Huusbondens forældre   BBH1-571-a
22 Hans Andersen 1772 m u Deres søn   BBH2-230-f3

8. Sellesvold

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Ole Rasmussen 1758 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-253-g3
02 Ingeborg Povelsdtr 1761 k 1g Hans kone   BBE-334-5a BBH1-474-e7 BBH2-253-g3
03 Beret Olsdtr 1794 k       BBH2-253-h1
04 Povel Olsen 1797 m       BBH2-253-h2 BBE-410-13?
05 Marit Olsdtr 1800 k       BBH2-253-h3 BBE-399-6d?
06 Guri Olsdtr 1785 k   Tienere   BBH2-252-h1 BBH1-753-g6? BBE-313-21
07 Beret Eriksdtr 1775 k u Tienere    
08 Beret Olsdtr 1729 k 2e Huusbondens moder Ophold af gaarden BBH2-252-f2
09 Lars Jørgensen 1765 m 1g Mand Jordløs huusmand BBH2-247 E: bygdevekter
10 Beret Rasmusdtr 1771 k 1g Hans kone   BBH2-252-g8
11 Jørgen Larsen 1793 m   Deres børn   BBH2-252-h1
12 Rasmus Larsen 1796 m   Deres børn   BBH2-252-h2
13 Knut Larsen 1800 m   Deres børn   BBH2-252-h3
14 Endre Olsen 1758 m 2g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-405-h2 BBH2-270-h2
15 Ingeborg Hansdtr 1758 k 1g Hans kone   BBH2-270-h2
16 Hans Endresen 1793 m   Deres børn   BBH2-270-i1
17 Randi Endresdtr 1798 k   Deres børn   BBH2-270-i3
18 Inger Endresdtr 1800 k   Deres børn   BBH2-270-i4

9. Holmen Yttre

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Børre Larsen 1775 m u Huusbonde Gaardbeboer BBH2-312-h2
02 Guraa Larsdtr 1773 k u Hans søster   BBH2-311-h1
03 Lars Rasmussen 1747 m 2g Huusbondens forældre Ophold af gaarden BBH2-252-g1 BBE-196-7d
04 Marit Børresdtr 1738 k 1g Huusbondens forældre   BBE-196-7d BBH2-252-g1
05 Synnøve Rasmusdtr 1761 k u Hans faster Nyder almisse BBH2-252-g5
06 Trond Povelsen 1762 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBE-334-5b BBH1-474-e8 BBH2-293-h2
07 Eli Knutsdtr 1759 k 1g Hans kone   BBH2-293-h2
08 Guraa Tronsdtr 1798 k   Deres barn   BBH2-293-hi2
09 Knut Einarsen 1767 m u Tjenestefolk   BBH2-198-i1 E: usikker fdato skulle vært 1787
10 Guraa Knutsdtr 1766 k   Tjenestefolk   BBH2-292-h5 E: Alder fra BBH2
11 Knut Einarsen 1725 m 1g Konens forældre Ophold af gaarden  
12 Guraa Knutsdtr 1726 k 1g Konens forældre   BBH2-292-g1

10. Holmen Indre

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Jon Knutsen 1756 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH1-500-d2 BBH2-340-d2
02 Anne Larsdtr 1761 k 1g Hans kone   BBH1-500-d2 BBH2-340-d2
03 Knut Jonsen 1798 m   Deres søn   BBH2-340-e1
04 Ole Olsen 1780 m u Tjenestefolk National soldat BBH2-805-c2
05 Synnøve Bottolfsdtr 1787 k   Tjenestefolk   BBH2-687-d9
06 Knut Bottolfsen 1741 m 2g Mand Ophold af gaarden BBH2-270-g4 BBH2-340-c6
07 Karen Jonsdtr 1749 k 2g Hans kone   BBH2-270-g4 BBH2-340-c6
08 Knut Aslaksen 1769 m 1g Huusbonde National soldat og gaardbeboer BBH2-363-h4
09 Guraa Olsdtr 1769 k 1g Hans kone   BBH2-120-d4
10 Kari Knutsdtr 1800 k   Deres barn   BBH2-363-i1 E:antakelig Guri ikke Kari
11 Jens Olsen 1768 m u Tjenestefolk    
12 Sakarias Olsen 1783 m   Tjenestefolk   BBH2-805-c3 BBH2-443-b2
13 Gullaug Andersdtr 1775 k u Tjenestefolk    
14 Aslak Knutsen 1734 m 1g Huusbondens forældre Ophold af gaarden BBH2-362-g2
15 Gjertrud Jacobsdtr 1738 k 1g Huusbondens forældre   BBE-422-4g BBH2-362-g2
16 Trond Aslaksen 1776 m u Deres søn National soldat BBH2-363-h6
17 Lars Andersen 1741 m 1g Mand Jordløs huusmand BBH2-381-A
18 Anne Olsdtr 1741 k 1g Hans kone   BBH2-381-A
19 Eli Larsdtr 1789 k   Deres datter   BBH2-382-b3
20 Erik Sjursen 1744 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-101-g3
21 Sigri Knutsdtr 1745 k 1g Hans kone   BBH2-362-g5 BBH2-375-g4
22 Erik Eriksen 1781 m   Deres børn   BBH2-376-h5 BBH2-271-h5
23 Isak Eriksen 1785 m   Deres børn   BBH2-376-h6
24 Trond Eriksen 1788 m   Deres børn   BBH2-376-h7 BBH1-618-h7
25 Iver Eriksen 1791 m   Deres børn   BBH2-376-h8
26 Mali Andersdtr 1784 k   Tjenere   BBH2-270-h2 BBH1-475-f2
27 Marit Pedersdtr 1766 k u Tjenere   BBH2-467-c1? BBH1-797-c6?

11. Øvrebøen

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Peder Estensen 1765 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-327
02 Anne Ingebrigtsdtr 1755 k 2g Hans kone   BBE-285-9d BBH2-039-b4
03 Anne Justsdtr 1785 k   Konens børn   BBH2-326-h2 BBE-198-10
04 Inger Justsdtr 1789 k   Konens børn   BBH2-327-h4
05 Anne Justsdtr 1793 k   Konens børn   BBH2-327-h5
06 Ole Sjursen 1758 m u Tjeneste karl   BBH2-101-g8
07 Anders Olsen 1768 m 1g Mand Jordløs huusmand BBH2-277-a BBH2-333-c1
08 Eli Nilsdtr 1763 k 2g Hans kone   BBH2-277-a BBH2-333-c1
09 Gjertrud Andersdtr 1796 k   Deres børn   BBH2-277-b1 BBH2-333-d2
10 Ane Andersdtr 1800 k   Deres børn   BBH2-277-b2 BBH2-333-d3
11 Ingelev Eriksdtr 1737 k u Logerer i huuset Lever af almisser  

12. Hammervold

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Ingebrigt Andersen 1764 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-399-h2
02 Gjertrud Aslaksdtr 1779 k 1g Hans kone   BBH2-363-h7
03 Torstein Arnesen 1786 m   Tjenestefolk    
04 Kari Kjøstelsdtr 1773 k u Tjenestefolk   BBH2-464-d4
05 Elen Bjørnsdtr 1772 k u Tjenestefolk   BBH2-745-g4
06 Ole Andersen 1769 m u Huusbondens brødre Løsgænger BBH2-398-h4
07 Kristen Andersen 1776 m u Huusbondens brødre Løsgænger BBH2-398-h6
08 Eli Olsdtr 1734 k 1e Huusbondens moder Ophold af gaarden BBE-468-5e BBH2-397-g5
09 Anders Børresen 1745 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBE-395-7b BBH2-406-d2
10 Synnøve Larsdtr 1755 k 1g Hans kone    
11 Børre Andersen 1777 m u Deres børn   BBH2-407-e1 BBE-483-8a
12 Lars Andersen 1781 m u Deres børn National soldat BBH2-406-e3 BBH2-340-e3 BBH2-467-e3
13 Søren Andersen 1784 m   Deres børn   BBH2-406-e4 E:BBH Anders
14 Erik Andersen 1788 m   Deres børn   BBH2-406-e5 E:BBH Søren
15 Ildri Andersdtr 1792 k   Deres børn   BBH2-406-e7 E: f.dato her matcher Erik
16 Marit Knutsdtr 1776 k u Tjeneste pige   BBH2-454-e6?
17 Knut Ellevsen 1756 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH1-494-a BBH2-413-a
18 Mette Larsdtr 1752 k 1g Hans kone   BBH1-494-c5 BBH2-413-c5
19 Andreas Knutsen 1785 m   Deres børn   BBH2-413-d2
20 Gullaug Knutsdtr 1788 k   Deres børn   BBH2-413-d3 BBH2-398-d3
21 Anne Knutsdtr 1792 k   Deres børn   BBH2-413-d4
22 Ole Sakariassen 1745 m 1e Mand Jordløs huusmand BBH2-805-b3 BBH2-443-a
23 Beret Olsdtr 1777 k   Hans datter   BBH2-805-c1 BBH2-443-b1 BBE-353-9
24 Hans Ingebrigtsen 1765 m 1g Mand   BBH2-443-e1 BBH2-839 BBE-291-8?
25 Marit Eriksdtr 1765 k 1g Hans kone   BBH2-453-e1 BBH2-839
26 Beret Hansdtr 1796 k   Børn   BBH2-443-f1 BBH2-839
27 Ane Hansdtr 1799 k   Børn   BBH2-443-f2 BBH2-839

13. Dalset

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Ingebrigt Knutsen 1757 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-455-h4
02 Aase Henningsdtr 1768 k 1g Hans kone   BBH2-442-c2
03 Ingebrigt Ingebrigtsen 1792 m   Deres børn   BBH2-455-i1 BBH2-476-i1 E: mor Ingeborg Rasmusdtr
04 Ole Andersen 1792 m   Deres børn   BBH2-442-d1 E: far Anders Olsen
05 Knut Ingebrigtsen 1799 m   Deres børn   BBH2-456-i3
06 Marit Ingebrigtsdtr 1797 k   Deres børn   BBH2-455-i2 BBH2-340-G1
07 Ingeborg Ambjørnsdtr 1774 k   Tjenestefolk   BBH2-007-h5
08 Beret Iversdtr 1784 k   Tjenestefolk    
09 Knut Pedersen 1720 m 1g Huusbondens forældre Ophold af gaarden BBH2-784-b4 BBH2-397-g2 BBH2-454-e6
10 Marit Pedersdtr 1721 k 1g Huusbondens forældre Ophold af gaarden BBH2-397-g2 BBH2-454-e6 E: patr. skal være Ingebrigtsdtr
11 Peder Knutsen 1767 m u Hans broder   BBH2-455-h5
12 Ole Pedersen 1737 m 4g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-466-b1
13 Anne Andersdtr 1745 k 1g Hans kone   BBE-473-9a BBH2-467-b1
14 Peder Olsen 1770 m u Tjenestefolk   BBH2-467-c1
15 Anders Olsen 1779 m u Tjenestefolk National soldat  
16 Hans Hansen 1790 m   Tjenestefolk    
17 Gunnborg Eriksdtr 1771 k u Tjenestefolk   BBH2-453-e2
18 Beret Pedersdtr 1749 k u Tjenestefolk   BBH2-466-b5

14. Bachen

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Ole Olsen 1764 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-520-e1
02 Beret Kristoffersdtr 1758 k 1g Hans kone   BBE-278-1 6BBH2-520-e1
03 Ole Olsen 1795 m   Deres børn   BBH2-520-f1
04 Beret Olsdtr 1798 k   Deres børn   BBH2-520-f2
05 Anne Olsdtr 1800 k   Deres børn   BBH2-520-f3
06 Guraa Knutsdtr 1770 k u Tjener   BBH2-586-f1
07 Anders Pedersen 1800 m   Hendes søn   BBH2-586-g1
08 Lars Jonsen 1752 m 2g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-530-h3
09 Marit Olsdtr 1738 k 1g Hans kone   BBH2-530-h3
10 Elen Olsdtr 1786 k   Fosterdatter   BBH2-530-h3
11 Peder Andersen 1777 m u Tjenestefolk   BBH2-586-f1
12 Anne Rasmusdtr 1768 k u Tjenestefolk   BBH2-252-g7

15. Landre

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Erik Larsen 1764 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-562-f5
02 Synnøve Einarsdtr 1766 k 1g Hans kone   BBE-444-9a BBH2-562-f5
03 Einar Eriksen 1796 m   Deres børn   BBH2-562-g2
04 Lars Eriksen 1799 m   Deres børn   BBH2-562-g3
05 Synnøve Eriksdtr 1799 k   Deres børn   BBH2-562-g4
06 Lars Kjøstelsen 1783 m   Tienere   BBH2-465-d7 BBE-513-13a
07 Beret Andersdtr 1776 k u Tienere    
08 Sigri Justsdtr 1778 k u Tienere    
09 Bersvend Hansen 1752 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBE-513-13c BBH2-550-h1 BBH2-397-h1
10 Beret Larsdtr 1759 k 1g Hans kone   BBH2-562-f3
11 Kristen Bersvendsen 1777 m u Deres børn National soldat BBH2-550-i1 BBH2-248-i1 E: f. før ekteskap - ikke "ekte nok"
12 Eli Bersvendsdtr 1783 k   Deres børn   BBH2-550-i3
13 Guraa Bersvendsdtr 1788 k   Deres børn   BBH2-550-i5
14 Beret Bersvendsdtr 1795 k   Deres børn   BBH2-550-i7
15 Magnhild Bersvendsdtr 1798 k   Deres børn   BBH2-550-i8
16 Jon Eriksen 1776 m 1g Huusbonde National soldat og gaardbeboer BBH2-567-g1
17 Marit Jonsdtr 1777 k 1g Hans kone   BBH2-693-d3
18 Magnhild Jonsdtr 1800 k   Deres børn   BBH2-567-h1 E: sann. Ragnhild
19 Elling Olsen 1775 m u Tjenestefolk National soldat  
20 Ane Eriksdtr 1747 k u Tjenestefolk    
21 Ingelev Olsdtr 1787 k   Tjenestefolk   BBE-370-1d?

16. Hundness Øvre

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Peder Jonsen 1769 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-694-d1
02 Synnøve Andersdtr 1766 k 1g Hans kone   BBH2-397-h3
03 Jon Pedersen 1795 m   Deres børn   BBH2-694-e1
04 Eli Pedersdtr 1798 k   Deres børn   BBH2-694-e2
05 Sigri Trondsdtr 1775 k u Tjener    
06 Jon Pedersen 1737 m 1g Huusbondens forældre Ophold af gaarden BBH2-693-c4
07 Guraa Andersdtr 1739 k 1g Huusbondens forældre   BBH2-693-c4
08 Bottolf Bottolfsen 1773 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-687-d3
09 Gullaug Olsdtr 1765 k 1g Hans kone   BBH2-665-b5
10 Bottolf Bottolfsen 1800 m   Søn   BBH2-687-e1
11 Lars Bottolfsen 1776 m u Tienestefolk   BBH2-687-d5
12 Knut Eriksen 1785 m   Tienestefolk    
13 Anne Olsdtr 1771 k u Tienestefolk   BBH2-665-b6

17. Hundness Nedre

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Jon Bjørnsen 1762 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-744-g1
02 Beret Olsdtr 1773 k 1g Hans kone   BBH2-520-e3
03 Bjørn Jonsen 1795 m   Deres børn   BBH2-745-h2
04 Ole Jonsen 1800 m   Deres børn   BBH2-745-h5
05 Beret Jonsdtr 1797 k   Deres børn   BBH2-745-h3
06 Kari Jonsdtr 1799 k   Deres børn   BBH2-745-h4 BBH1-821-h4
07 Gjertrud Jonsdtr 1787 k   Deres børn   BBH2-745-h1 BBH2-238-d3 BBH2-839-d3 E: mor Kristi Nilsdtr
08 Magnhild Bjørnsdtr 1779 k u Tjener   BBH2-745-g8
09 Bjørn Jonsen 1739 m 4e Huusbondens fader Ophold af gaardbeboer BBH2-744-f4 BBH2-397-f3

18. Korsand

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Ole Olsen 1769 m u Huusbonde National soldat og gaardbeboer BBH2-665-b7
02 Peder Olsen 1775 m u Hans søskender og tienere   BBH2-665-b10
03 Guraa Olsdtr 1772 k u Hans søskender og tienere   BBH2-665-b9
04 Marit Iversdtr 1787 k       BBH2-776-b2
05 Anne Olsdtr 1765 k u Halv-søster Lever af sit arbejde BBH2-665-b8?
06 Ole Svensen 1730 m 3g Huusbondens fader Ophold af gaarden BBH2-664-a
07 Ane Larsdtr 1747 k 2g Hans kone   BBH2-665-a BBH2-687-c3
08 Hans Bjørnsen 1768 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-649-h1
09 Beret Jonsdtr 1771 k 1g Hans kone   BBH2-693-d2
10 Bjørn Hansen 1797 m   Deres børn   BBH2-650-i1
11 Jon Hansen 1799 m   Deres børn   BBH2-649-i2
12 Kari Eriksdtr 1726 k 1e Huusbondens moder Ophold af gaarden BBH2-649-g2

19. Wollen

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Kristen Kristensen 1758 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-620-e3
02 Sigri Olsdtr 1759 k 1g Hans kone   BBH2-120-d1
03 Kristen Kristensen 1787 m   Deres børn   BBH2-620-f1
04 Ole Kristensen 1795 m   Deres børn   BBH2-620-f4
05 Iver Kristensen 1798 m   Deres børn   BBH2-621-f5
06 Kari Kristensdtr 1790 k   Deres børn   BBH2-620-f2
07 Magnhild Kristensdtr 1793 k   Deres børn   BBH2-620-f3
08 Beret Eriksdtr 1765 k   Tjeneste pige   BBH2-453-e3?
09 Inger Sørensdtr 1727 k 1e Huusbondens moder   BBH2-620-d4 BBH2-453-d4
10 Lars Kjøstelsen 1771 m   Deres tjener   BBH2-464-d3 BBH2-443 BBH2-694-h3

20. Røven

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Ole Knutsen 1752 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-605-h1 RDF-151-3c
02 Ingelev Iversdtr 1768 k 1g Hans kone   BBE-423-5c BBH2-605-d3 RDF-151-3c
03 Knut Olsen 1797 m   Deres børn   BBH2-605-i2 BBE-483-8g
04 Iver Olsen 1799 m   Deres børn   BBH2-605-i3 BBE-461-2
05 Marit Olsdtr 1795 k   Deres børn   BBH2-605-i1
06 Iver Iversen 1770 m u Tjenestefolk   BBE-423-5d
07 Marit Iversdtr 1773 k u Tjenestefolk   BBE-423-5e
08 Beret Olsdtr 1778 k u Tjenestefolk   BBH1-199-b1?
09 Sakarias Jonsen 1767 m u Logerer i huuset Løsgænger  
10 Marit Olsdtr 1731 k 1e Kone Ophold af gaarden BBH2-605-g3
11 Ambjørn Olsen 1734 m 2g Mand, logerer i huuset Opholdes ved at betle BBH2-549-g1
12 Marit Larsdtr 1736 k 1g Hans kone, logerer i huuset Opholdes ved at betle BBH2-006-g1

21. Harrevold

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Steffen Pedersen 1759 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-586-a
02 Synnøve Knutsdtr 1759 k 1g Hans kone   BBH2-605-h3
03 Peder Steffensen 1790 m   Deres børn   BBH2-586-i1
04 Knut Steffensen 1799 m   Deres børn   BBH2-587-i6
05 Marit Steffensdtr 1792 k   Deres børn   BBH2-586-i3 BBH1-821-i3
06 Ane Steffensdtr 1795 k   Deres børn   BBH2-586-i4
07 Synnøve Steffensdtr 1797 k   Deres børn   BBH2-586-i5
08 Anders Andersen 1781 m   Tjenestefolk   BBH2-586-f2
09 Magnhild Knutsdtr 1765 k u Tjenestefolk    
10 Beret Andersdtr 1742 k 1e Kone Ophold af gaarden BBH2-586-e1

22. Stangernes

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Iver Jørgensen 1762 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-776-a
02 Johanna Ellingsdtr 1745 k 1g Hans kone   BBH2-776-a BBVo-068-4e?
03 Anne Iversdtr 1784 k   Deres datter   BBH2-776-b1
04 Hans Jacobsen 1794 m   Plejebarn   BBH2-237-d1
05 Jacob Iversen 1742 m 1e Mand, logerer i huuset Lever af dagarbejde BBH2-838-b6 BBH2-463-b6 BBH2-237-b6
06 Kristen Kristensen 1763 m 1g Mand Jordløs huusmand og kaaberslager BBH2-781-a
07 Karen Jonsdtr 1765 k 1g Hans kone   BBH2-781-a
08 Hans Kristensen 1798 m   Deres børn   BBH2-781-b2
09 Ane Gjertina Kristensdtr 1795 k   Deres børn   BBH2-781-b1
10 Mari Kristensdtr 1800 k   Deres børn   BBH2-781-b3

23. Ottestad

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Knut Ingebrigtsen 1765 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-825-h1 BBH2-785-h1 BBH2-112-h1
02 Eli Larsdtr 1766 k 1g Hans kone   BBH2-112-e6
03 Ingebrigt Knutsen 1794 m   Deres børn   BBH2-112-i1 BBH2-116-i1 BBH2-785-i1
04 Guraa Knutsdtr 1796 k   Deres børn   BBH2-112-i2 BBH2-785-i2
05 Trond Jonsen 1773 m u Tjenestefolk    
06 Anders Bjørnsen 1776 m u Tjenestefolk   BBH2-745-b7
07 Anne Johansdtr 1771 k u Tjenestefolk   BBH2-425-d4 BBH2-838-d4 BBE-449-10a E: f.1766
08 Guraa Rasmusdtr 1740 k u Tjenestefolk    
09 Erik Knutsen 1755 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-605-h2 BBH2-806-h2 RDF-206-2c
10 Sara Jacobsdtr 1766 k 1g Hans kone   BBH2-605-h2 BBH2-806-h2 RDF-206-2c
11 Knut Eriksen 1792 m   Deres børn   BBH2-806-i1
12 Jacob Eriksen 1796 m   Deres børn   BBH2-806-i2
13 Nils Jacobsen 1791 m   Tjenestefolk   BBH2-839-c3 BBH2-237-d1 E: f.1780 i flg BBH2
14 Kristoffer Bjørnsen 1775 m   Tjenestefolk   BBH2-745-g5
15 Ildri Sjursdtr 1782 k   Tjenestefolk    
16 Anne Hansdtr 1742 k 1e Kone Ophold af gaarden BBH2-464-c1 BBH2-805-c1 BBE-513-13a?
17 Jon Johansen 1756 m 1g Mand Huusmand med jord BBH2-826-h2
18 Marit Ingebrigtsdtr 1767 k 1g Hans kone   BBH2-826-h2
19 Hans Jonsen 1800 m   Deres børn   BBH2-826-i4
20 Marit Jonsdtr 1792 k   Deres børn   BBH2-826-i1
21 Ildri Jonsdtr 1794 k   Deres børn   BBH2-826-i2
22 Kari Jonsdtr 1798 k   Deres børn   BBH2-826-i3
23 Gjertrud Ingebrigtsdtr 1776 k u Konens søster   BBH2-825-h6 BBH2-248-h6
24 Ingebrigt Kristensen 1800 m   Hendes søn   BBH2-248-j1 E: født før ekteskapet som sin far
25 Ole Jonsen 1751 m 1g Mand Jordløs huusmand  
26 Marit Olsdtr 1743 k 2g Hans kone   BBH2-804-d1?

24. Lybergsvig

Nr Navn Født K S F Yrke Referanser
01 Aret Eriksen 1761 m 1g Huusbonde Bonde og gaardbeboer BBH2-869
02 Anne Pedersdtr 1759 k 1g Hans kone   BBH2-869
03 Lars Lassesen 1790 m   Tjener    
04 Ole Berntsen 1737 m 1g Mand Lidt til ophold gaarden RDF-247-2a BBVo-068 BBH2-869
05 Ingeborg Olsdtr 1739 k 1g Hans kone   BBH2-869
06 Ole Jonsen Bachen 1765 m u   Skoleholder BBH2-530-h4

Statistikk

Totalt 374 mennesker bodde i Rødven i 1801. Vi har referanser til 89% av dem. Vet du noe om de 39 som mangler ?