www.murray.as

How to navigate The Aandahl Family Database

Hvordan finne frem i slektsdatabasen

 

The Aandahl Family Database

 
   
This database is identical to my GedPage database , but relationships are much easier to follow using this applicaton. Databasen er identisk med min GedPage database , men det er lettere å følge slektslinjer i dette programmet.

NB: Velg norsk språk ved å klikke på flagg-knappen i programmet

   

   

Navigating the pedigree

Click on any child, spouse or ancestor to bring them to the tree focus.

Alternatively, click on either the FULL_INDEX or the FILTER_INDEX button and select an individual directly.
The FILTER_INDEX facility enables the user to search for particular individuals by name, using 'wildcard' characters if required. The 'Search Box' which is displayed when the FILTER_INDEX button is clicked, has its own HELP facility giving full details of how to initiate searches.

To move through a list of previous changes of 'focus', click on the BACK or FORWARD buttons as appropriate.

Navigering i slektstreet

Klikk på hvilket som helst barn, ektefelle eller ane for å sette dem i treets fokus.

Klikk vekselsvis på enten FULL_INDEKSLISTE eller på FILTRERT_INDEKSLISTE knappen og velg en person direkte.
Den FILTRERTE_INDEKSLISTE fasiliteten gjør det mulig for brukeren å lete etter bestemte personers navn ved å bruke 'jokere' hvis nødvendig. 'Lete vinduet' som kommer opp når man klikker på den FILTRERTE_INDEKSLISTE knappen, har sin egen HJELPE fasilitet som gir fulle detaljer om hvordan man skal foreta letingen.

For å gå igjennom en liste av tidligere 'fokus' forandringer, klikker man på TILBAKE og FRAMOVER knappene etter som det passer seg.

For further help, click the help button in the program. Se også hjelp knappen i programmet.

The database was last updated 21 NOV 2002