Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

7a. BIRGITHE ENDRESDTR. BRUDE, f. 1772. G. 1. S. i Trinit 1801 i Kors Kirke m. enkemann Hans Pedersen Brøste f. 1761. 3 barn, se tavle Brøste III 1a. side 28.
7b. SIVERT ENDRESEN RØDSTØL, f. 1776. G. 13-7-1817 i Kors Kirke m. p. Anne Andersdtr. Heen, f. 10-2-1794. Hennes søster Kari g. m. Siverts bror 7f. Deres tavle, se Hatle I 5a. og 5b. side 89. 4 barn:
8a. ENDRE SIVERTSEN STAVEM, f. 1-11-1819.
8b. ANDERS SIVERTSEN STAVEM f. 15-5-1822.
8c. PEDER SIVERTSEN STAVEM. f. 12-11-1824. G. 26-3-1848 i Kors Kirke m. p. Marit Pedersdtr. Sletta f. 1818, Brudeli. Hennes tavle, se Brudeli II 3b. side 24.
9a. ANNE PEDERSDTR. SLETTA f. 1848.
9b. PEDER PEDERSEN SLETTA f. 1-9-1852.
9c. SIVERT PEDERSEN SLETTA f. 3-11-1855.
9d. ANNA PEDERSDTR. SLETTA f. 11-7-1859.
9e. ELINA PEDERSDTR. SLETTA f. 10-8-1863.
9f. ENETTA PEDERSDTR. SLETTA f. 10-8-1863.
8d. ANNE SIVERTSDTR. STAVEM, f. 19-8-1827. G. 16-7-1861 i Kors Kirke m. enkemann Thore Pettersen Fladmark f. 1830. 4 barn og etterslekt, se Fladmark III 2d. side 73.
7c. SJUR ENDRESEN RØDSTØL f. 1779.
7d. ANNE ENDRESDTR. STAVEM f. 1784.
7e. KNUD ENDRESEN GJERDET, f. 4-9-1789.
7f. ERIK ENDRESEN GJERDET, f. 1793. 1g. 9-11-1828 i Kors Kirke m. p. Kari Andersdtr. Heen, f. 12-11-1797. Hennes søster Anne g. m. Eriks bror 7b. 2g. 25-9-1831 i Kors Kirke m. p., slektning Guri Nilsdtr. Løkra f. 1805. Hennes stamtavle Løkra I 3e. s. 125, 1 barn.
8a. NILS ERIKSEN STAVEM, f. 19-9-1833.
6c. BIRGITHE KNUDSDTR. ALNÆS, f. 1748. Skifte etter henne 29-2-1808 på gd. Fiva. 1g. 1-6-1769 i Grytten Kirke m. ungk., slektning Nils Pedersen Fiva, f 1740. Stamtavle Ø. Fiva 4b. side 54. 2g. Asc. Christi 1779 i Grytten Kirke m. ungk., slektning Ole Nilsen Halse f. 1745. I 1ste ekteskap hadde hun 3 barn, se tavle Ø. Fiva 4b., og i 2det ekteskap 6 barn, se Fladmark I 5c. side 67.
6b. AGATHE KNUDSDTR. ALNÆS, f. 1753.
6c. KNUD KNUDSEN ALNÆS, f. 1755. G. 20-6-1823 i Kors Kirke m. p. Marit Amundsdtr. Devold, f. Brekken 1769. Som enke gifter hun seg igjen 1839, se Alnæs V 1a. side 7. Barnløs.
5c. OLE KNUDSEN ALNÆS. skifte etter ham 7-1-1757 på gd. Monge. G. 5. S. i Trinit 1744 i Grytten Kirke m. p. Gullaug Ingebrigtsdtr. Monge, f. 1723. Hennes tavle. Se Monge I 3b. side 137. Som enke giftet hun seg igjen 1757 m. Lars Ingebrigtsen Kylling. Se Monge I 3b. og Kylling 2d. 4 barn.
6a. INGEBRIGT OLSEN MONGE, f. 1745, g. 10-2-1778 i Eid Kirke m. p. Lisbeth Nilsdtr. Aarøe. Ingen barn innført i Grytten bøker.
6b. ANNE OLSDTR MONGE, f. 1747. G. 5. S. i Trinit 1779 i Kors Kirke m. ungk. Erik Jacobsen Sogge, f. 1739. Hans tavle, Sogge IV 3b. side 221.
6c. GURI OLSDTR. MONGE, f. 1751.
6d. KNUD OLSEN MONGE. f. 1754. G. 2. S. i Trinit 1787 i Kors Kirke m. p. Elen Syvertsdtr. Rødstøl, f. 1751. Hennes tavle, se Rødstøl I 5g. side 178. 2 barn.
7a. GULLOW KNUDSDTR. FLADMARK, f. 1788.
7b. SIVER KNUDSEN FLADMARK, f. 30-7-1791.
5d. GURI KNUDSDTR. ALNÆS. G. fest. epif. 1733 i Kors Kirke m. enkemann Jacob Iversen Slettali. Etterslekt, se hans stamtavle, Slettali 3c. side 218.
5e. AAGOT KNUDSDTR. ALNÆS.
4b. ANDERS OLSEN ALNÆS.
4c. SIRI OLSDTR. ALNÆS, død 1727, alder ukjent.
4d. GURI OLSDTR. ALNÆS.
3b. KNUD KNUDSEN ALNÆS, f. 1649. Hustruens navn er ikke kjent, 1 sønn.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy