Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

7a. GURINE OLSDTR. FLADMARK, f. 1-4-1877.
5g. MAGNHILD IVERSDTR. GRAVDEHAUG, f. 20-4-1820.
5i. GURI IVERSDTR. FLADMARK, f. 21-4-1823.
3c. PEDER IVERSEN BRUDE, f. 1735.
3d. GULAU IVERSDTR. BRUDE, f. 1735. Disse tvillingene døde fødselsdagen.
3c. JON IVERSEN BRUDE, f. 1736, d. 1750.
3f. OLE IVERSEN BRUDE, f. 1739, d. 1751.
2c. JOEN OLSEN BRUDE, f. ca. 1705, d. 1734. Hustruens navn ikke nevnt, 1 dtr.:
3a. SYNNEVE JOENSDTR. BRUDE, f. 1731. G. 14. S Trinit. 1754 i Kors Kirke m. ungk. Jacob Henriksen Brude, f. 1731, d. 1804. Stor etterslekt, Brude-Rødstøl 2d. side 18.

Brude 2

1a. OLE SIVERTSEN BRUDE, f. Skjelle fra Lesja. G. 11-8-1816 i Kors Kirke m. p. Margrethe Jacobsdtr. Brude, f. 3-2-1790 Storgjelden. Stamtavle, Slettali 6b. side 218. 3 barn:
2a. GJERTRUD OLSDTR. BRUDE, f. 3-4-1819. G. 17-11-1839 i Kors Kirke m. ungk. Sivert Tronsen Bjorli, f. 1808. Stamtavle, Brude VI 1a. side 18.
2b. OLE OLSEN BRUDE, f. 3-3-1826, Storgjelden. G. 17-10-1870 i Kors Kirke m. p. slektning Anna Christoffersdtr. Sæter, f. 1837. Stamtavle, Sletta III 2c. side 211. 3 barn:
3a. OLE OLSEN SLETTA, f. 7-2-1872. G. 8-3-1903 i Kors Kirke m. p. Marie Jacobsdtr. Møllerudhaug, f. 1878 Ø. Stjørdal. 4 barn:
4a. OLE OLSEN SLETTAØIEN, f. 15-1-1904. G. 1931 i Kors Kirke m. p. Thelma Olsdtr. Bjøkne. f. 1904. 4 barn:
5a. OLAF SLETTAØIEN, f. 21-4-1932.
5b. KJELLAUG MARIE SLETTAØIEN, f. 6-2-1940.
5c. JORUND ODDVEIG SLETTAØIEN. f. 1-2-1944.
5d. ODD THORBJØRN SLETTAØIEN, f. 6-1-1948.
4b. ANNA OLSDTR. SLETTAØIEN, f. 26-7-1905. G. 5-1-1925 i Kors Kirke m. ungk. Jacob Jacobsen Krukhaug, f. 1899 i Hedal. 1 sønn: Kristtorn Sletta, f. 23-4-1927.
4c. MARIT OLSDTR. SLETTAØIEN, f. 12-4-1907. G. 24-5-1930 i Grytten Kirke m. ungk. Leif Sletta, f. 1909. 1 datter: Marie Sletta, f. 16-10-1924.
4d. JACOB OLSEN SLETTAØIEN, f. 7-9-1909.
3b. BRITH OLSDTR. SLETTA, f. 25-10-1874.
3c. MARIT OLSDTR. SLETTA, f. 24-3-1878.
2c. JACOB OLSEN BRUDE, f. 16-2-1829.

Brude 3

1a. THORE JONSEN BRUDE, f. 1762. G. 5. S. Trinit. 1795 i Kors Kirke m. p. Marit Larsdtr. Sletta, f. 10-10-1771. Stamtavle, Kleven, 4b. side 108. Prestens medhjelper. Får skjøte 1795 på 2 pd. 9 mk. i Brude, halvparten i plassen Brudestuen og plassen Storgjelden, og halvpart i Kleven sag for 399 rd. Kårbrev til selgeren Iver Olsen Brude og hustru Anna Jørgensdtr. 7 barn:
2a. KARI THORESDTR. BRUDE. f. 21-8-1796. G. m. Knud Jørgensen Enstad Lesja. Ingen barn innført i Grytten bøker.
2b. SYGNIE THORESDTR. BRUDE, f. 8-5-1798. G. 27-6-1828 i Kors Kirke m. ungk. Ole Amundsen Brude. f. Remmem 1797. Stamtavle, Skiri II 7g. side 197.
2c. MARI THORESDTR. BRUDE, f. 13-4-1800. d. 1803.
2d. JOEN THORESEN BRUDE, f. 1-2-1803. G. 26-3-1838 i Kors Kirke m. enke Anne Johannesdtr. Brude, f. 1800. 3 barn:
3a. TOBIAS JOHANNES JOENSEN BRUDE, f. 31-5-1838. G. 10-7-1863 i Kors Kirke m. p. Marith Nielsdtr. Fladmark, f. 1841. Stamtavle, Fladmark II 6h. side 71. Ingen barn innført i Grytten bøker.
3b. HANS MAGNUS JOHNSEN BRUDE. f. 10-8-1840.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy