Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Brude 5

1a. ENDRE THORESEN BRUDE, f. 1665, d. 1708. Skifte etter ham 15-10-1708. G. m. Søgni Torfindsdtr. Brudeset. 2 barn:
2a. SØGNI ENDRESDTR. BRUDE, f. 1693, d. 1758, 65 år. G. 14. S. Trinit 1746 i Kors Kirke m. ungk. Jacob Ellevsen Sletta, f. 1720. 1 dtr.: Sigrid, f. 1748.
2b. SYNNEVE ENDRESDTR BRUDE, f. 1703. G. 28-5-1736 i Kors Kirke m. ungk. Anders Olsen Sletta, f. 1703, d. 1742, 39 år. Som enke tar Synneve opp et lån av 40 rd. den 16-2-1744 mot pant i 1/2 vog 1 gd. Sletta. 2 barn:
3a. SIGRID ANDERSDTR. SLETTA, f. 1738. G. 10. S. Trinit. 1759 i Kors Kirke m. ungk. Torsten Hansen Sletta, f. 1735. Ingen barn innført i Grytten bøker.
3b. SØGNI ANDERSDTR. SLETTA, f. 1740, d. 1772. 32 år som enke. G. 7-7-1763 i Grytten Kirke m. gjestgiver Andreas Kjerulff. Sønn av bergskriver Niels Andreassen Kjerulff og h. Ingeborg Bendoff D. Kok, f. 1696, d. 1758, 62 år. 2 barn:
4a. NIELS ANDREASSEN KJERULFF, f. 1764.
4b. INGEBORG SYLVIA ANDREASDTR. KJERULFF, f. 1765.

Brude 6

1a. SIVERT TRONSEN BRUDE, f. Bjorli 1808. Innflyttet fra Lesja 11-5-1838. G. 17-11-1839 i Kors Kirke m. p. Gjertrud Olsdtr. Brude, f. 3-4-1819. Hennes stamtavle. Brude II 2a. side 16. 10 barn:
2a. MARGRETHE SIVERTSDTR. BRUDE, f. 24-8-1841.
2b. INGRID SIVERTSDTR. BRUDE, f. 2-4-1845.
2c. OLINE SIVERTSDTR. BRUDE, f. 9-4-1847. G. 20-4-1880 i Kors Kirke m. gdbr. slektning Ole Johnsen Lillerødstøl, f. 3-8-1851. Etterslekt, hans stamtavle, Brude-Rødstøl 6g. side 21. f. 24-9-1849.
2e. MARIT SIVERTSDTR. BRUDE. f. 24-9-1849. G. 19-3-1877 i Kors Kirke m. ungk., slektning Ole Olsen Rødstøl. Etterslekt, hans stamtavle Brude-Rødstøl 6e. side 19.
2f. GJERTRUD SIVERTSDTR. BRUDE, f. 12-3-1852.
2g. TOBIAS SIVERTSEN BRUDE, f. 16-2-1855. G. 19-3-1877 i Kors Kirke m. p. Marit Pedersdtr. Rønningen, f. 1851 i Lesja. Familien reiste 1879 til USA. 1 datter:
3a. JØRGINE TOBIASDTR. BRUDE, f. 1877.
2h. SIVERT SIVERTSEN BRUDE, f. 17-6-1857.
2i. MATHIAS SIVERTSEN BRUDE, f. 8-5-1860.
2j. KAREN MARGRETHE SIVERTSDTR. BRUDE, f. 30-11-1862. G. 4-10-1903 i Kors Kirke m. ungk. Einar Knudsen Staurseth, f. 1862. Sønn av Knud Einarsen Bakkeli Tingvold. Etterslekt. hans stamtavle, Staurseth II. 1a. side 226.

Brude-Rødstøl

1a. HENRIK BRUDE, f. ca. 1665, d. 1743. Hustruens navn er ikke nevnt. 4 barn:
2a. KIRSTEN HENRIKSDTR. BRUDE. G. 1744 i Kors Kirke m. Jon Olsen Brudeli, f. 1702. Brudeli I 2b. side 22.
2b. MARITTE HENRIKSDTR. BRUDE, f. 1723. G. 10. S. Trinit 1759 i Kors Kirke m. ungk. Iver Jacobsen Slettali, f. 1730. Stor etterslekt. Hans stamtavle, Slettali 4a. side 218.
2c. OLE HENRIKSEN BRUDE, d. 1731.
2d. JACOB HENRIKSEN BRUDE, f. 1731, d. 1804. G. 14. S. Trinit. 1754 i Kors Kirke m. p. Synneve Joensdtr. Brude, f. 1731, d. 1806. Hennes stamtavle, Brude I 3a. side 16. 4 barn:
3a. ELEN JACOBSDTR. BRUDE. f. 1754. 1g. 1. S. Trinit 1777 i Kors Kirke m. Rasmus Gudmundsen Brøste, f. 1750. Etterslekt. Hans stamtavle. Fremmer Brøste I 3a. side 26. I skifte etter Bien den 4-11-1800 etterlater hun enkemann i 2det ekteskap. Hans Pedersen og 3 barn av 1ste ekteskap.
3b. OLE JACOBSEN BRUDE, f. 1757, d. 1827, 70 år. G. 3. S. Epifani 1778 i Kors Kirke m. p. Ane Larsdtr. Brøste, f. 1754. Hennes stamtavle, Fladmark II 3f. side 73. 3 barn:
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy