<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

5b. KAREN JUSTSDTR. BØE, f. 1775.
4f. MARIT OLSDTR. BØE, f. 1756.
4g. ELEN OLSDTR. BØE, f. 1761.
3b. BRITH ERIKSDTR. BØE, f. 1723.
3c. OLE ERIKSEN BØE, f. 1724. Vielsen og hustruens navn ikke innført i Grytten bøker. 5 barn:
4a. OLE OLSEN BØE. f. 1751.
4b. ERIK OLSEN BØE, f. 1753. Vielse og hustruens navn ikke innført i Grytten bøker. 3 barn:
5a. OLE ERIKSEN BØE, f. 1781. G. Tr. S. 1804 i Eid Kirke m. Gud Andersdtr. Eide, f. 1767. Hennes stamtavle, Eide III 3k. side 50. 1 sønn:
6a. ERIK OLSEN BØE, f. 1815. G. m. Aagot Eriksdtr. Bøe. Sannsynligvis flere barn og etterslekt. En av disse, Lasse, sammen med hustruen, flyttet til Marsten i 1881.
7a. LASSE ERIKSEN BØE, f. 4-9-1850, d. 16-11-1927. G. 1880 i Vold sogn m. p. Eline Johnsdtr. Berild, f. 9-2-1852 i Innfjorden. De kjøpte Oppigard på Marsten. 3 barn født på Marsten:
8a. AAGOT LASSESDTR. MARSTEN, f. 2-9-1881. G. 26-10-1910 i Kors Kirke m. snekker Edvard Roesen Nærem, f. 1862, d. 1926. 3 barn født på Marsten: Robert, f. 1911, g. m. Margit Andersdtr. Slettali. f. 1911, Emilie Ingeborg, f. 1914, g. m. Einar Oskar Engen, f. 1914, 8a. side 130, (under Marsten I, 7b.), og Lars, f. 1922.
8b. JOHN LASSESEN MARSTEN, f. 8-5-1884. G. 26-10-1916 i Kors Kirke m. p. Kristine Larsdtr. Skålhavn, Vågstranda, f. 1883. Dtr. av Lars Sørensen Skålhavn. 5 barn:
9a. ELIDA JOHNSDTR. MARSTEN, f. 1917.
9b. LEIF JOHNSEN MARSTEN, f. 1921.
9c. LAURA JOHNSDTR. MARSTEN, f. 1923. G. m. Knud Knudsen Myrebø, f. 1921. Hans stamtavle, Fladmark I 10a. side 66.
9d. KLARA JOHNSDTR. MARSTEN, f. 1927.
9e. JONAS JOHNSEN MARSTEN, f. 1929.
8c. EILERT LASSESEN MARSTEN, f. 5-8-1886. G. 1920 i Kors Kirke m. p. Otelie Hansdtr. Lund, f. 1902 i V. Toten. 5 barn:
9a. LUDVIG EILERTSEN MARSTEN, f. 1920.
9b. MARIE EILERTSDTR. MARSTEN, f. 1922. G. m. Peder Uggelstad. Nordmøre. 1 barn: Magnhild, f. 1948.
9c. ESTER EILERTSDTR. MARSTEN, f. 1928.
9d. ASTA EILERTSDTR. MARSTEN. f. 1930.
9e. ERLING EILERTSEN MARSTEN, f. 1933.
5b. AAGOT ERIKSDTR. BØE. G. 31-1-1808 i Eid Kirke m. ungk. Ole Iversen Haukeberg. 5 barn født på Haukeberg: Marit, f. 1808, Iver. f. 1809, Marit, f. 1811, Anders, f. 1813 og Aagot, f. 1816.
5c. KARI ERIKSDTR. BØE, g. 3-7-1814 i Vold Kirke m. enkemann Knud Hansen Hatle, f. 1786. 2 barn. Se hans stamtavle, Hatle II 3b. side 91.
4c. OLE OLSEN BØE, f. 1755.
4d. SØREN OLSEN BØE. f. 1757.
4e. AGATHE OLSDTR. BØE. f. 1761.
3d. MARTHE ERIKSDTR. BØE, f. 1725.
3e. ELI ERIKSDTR. BØE, f. 1728.
2b. KNUD OLSEN BØE, f. 1682, d. 1746, 64 år. Skifte etter ham 6-6-1747 på gd. Lynghjem. Han var tidligere lensmann i Vold herred. 1g. m. Marith Endresdtr. Lynghjem. Hennes stamtavle, Lynghjem I 3b. side 123. 7 barn i første ekteskap. Det synes som alle er født på Bøe i Vold Herred. 2g. m. Inger Andersdtr. Tokle. Ingen barn i andet ekteskap.
3a. OLE KNUDSEN LYNGHJEM, f. Bøe. Lensmann i Måndalen. G. m. Ingelev Eriksdtr. Barnløs.
3b. BIRGITHE KNUDSDTR. LYNGHJEM. G. 28-3-1746 i Kors Kirke m. ungk. Jørgen Jørgensen Fladmark, f. 1701. Etterslekt, Fladmark I 3g. side 69.
3c. ENDRE KNUDSEN LYNGHJEM. G. 9-7-1742 i Grytten Kirke m. p. Anne Justsdtr. Reiten. Hennes stamtavle. Reiten 4c. side 162. Barn:
4a. KNUD ENDRESEN LYNGHJEM, f. 1743. I 1773 kjøpte han 1 vog 2 pd. i gd. Hole. Selger denne gård 1782 til Jørgen Jørgensen, hans slektning, Fladmark I 6a. s. 60, og får skjøte av sin far på 2 vog i Lynghjem. Utsteder samme år kårbrev til foreldrene, Endre Knudsen og hustru Anne Justsdtr. Knud ble gift 2 ganger: 1g. 1. S. Trinit 1768 i Kors Kirke m. p. Magnhild Harkjeldsdtr. Horgheim, f. 1744. Skifte etter henne 11-8-1787 på gd. Lynghjem. Hennes stamtavle, Eide-Horgheim 4c. side 48. 2g. 20. S. Trinit 1787 i Kors Kirke m. p. Gullow Sørensdtr. Remmem, f. 1765. Hennes stamtavle. Skiri II 6f. side 198. Knud og Gullow får kårbrev av gd. Lynghjem fra sønnene Harkjeld og Søren den 7-7-1807. Den 4-7-1807 fikk sønnene Endre, Harkjeld og Søren skjøte på et stykke jord. Når deres foreldre fratrer gården skal Endre besidde jorden med odel og eiendom, men inntil da betaler han 2 rd. årlig i leie. Ingen kjøpesum nevnt. Skjøte til Harkjeld og Søren fra deres far på 2 vog i gd. Lynghjem for 1200 rd. dat. 7-7-1807. Skjøte 4-11-1807 på odelsretten til 1 vog i gd. Lynghjem for 50 rd. 12 barn:
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy