Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

7c. NIELS NIELSEN LYNGHJEM, f. 1849.
7d. GURI NIELSDTR. LYNGHJEM, f. 1852.
7e. SØREN NIELSEN LYNGHJEM, f. 1855.
7f. MATHIAS NIELSEN LYNGHJEM, f. 1859.
7g. MAGNHILD NIELSDTR. LYNGHJEM. f. 1861.
6b. KNUD HARKIELDSEN LYNGHJEM, f. 1812.
6c. MARIT HARKIELDSDTR. LYNGHJEM, f. 1816. 1g. 16-12-1848 i Kors Kirke m. ungk., slektning Amund Amundsen Skiri, f. 1807. Stamtavle. Skiri II 8b. side 194. Ingen barn i 1ste ekteskap. 2g. 21-6-1857 i Kors Kirke m. ungk., slektning Jens Olsen Marsten, f. 1828. I 2det ekteskap 1 dtr. Se hans stamtavle, Marsten I 5m. side 130/131.
6d. MAGNHILD HARKIELDSDTR. LYNGHJEM, f. 1819.
6e. MAGNHILD HARKIELDSDTR. LYNGHJEM, f. 1820. G. m. Jon Sørensen Morstøl, f. 1821. Etterslekt, Morstøl 1a. side 141.
6f. AMUND HARKIELDSEN LYNGHJEM, f. 1824. Skredder. Flyttet til Kristiansund N. i 1845. Senere til Slagelse. Det er stor etterslekt i Danmark. Amund ble g. m. slektning, Ingelev Jonsdtr. Morstøl, f. 1860, d. 1950. Hennes stamtavle, Morstøl 2f. side 142. Av deres barn er 2 sønner kjøpmenn i Danmark, den ene i Helsingør.
7a. ALFRED LYNGHJEM, f. 28-12-1889. Danmark. Ugift.
7b. MARIUS LYNGHJEM, f. 31-10-1893. G. Barnløs. Driver Fedevareforretning, Stengade 19, Helsingør.
6g. ANNA HARKIELDSDTR. LYNGHJEM.
6h. KNUD HARKIELDSEN LYNGHJEM, f. 1830.
6i. BRITH HARKIELDSDTR. LYNGHJEM.
5e. MARIT KNUDSDTR. LYNGHJEM, f. 1780, d. 1841. Ugift.
5f. BIRGIT KNUDSDTR. LYNGHJEM. f. 1782. G. 9-11-1824 i Grytten Kirke m. ungk. Ole Andersen Hole. Ingen barn innført i Grytten bøker.
5g. SØREN KNUDSEN LYNGHJEM, f. 15-6-1789. 1g. i Grytten Kirke m. p, slektning Guri Nielsdtr. Alneshaug, f. 1777. Hennes stamtavle. Remmem I 4b. side 167. 2g. 27-10-1840 i Kors Kirke m. enke, Gjertrud Pedersdtr. Dahle, f. 1784, Unhjem. Hennes stamtavle, Hamre 3e. side 86. 3 barn i første ekteskap:
6a. AGATHE SØRENSDTR. ALNESHAUG, f. 26-5-1817. G. 15-4-1845 i Grytten Kirke m. ungk. Ole Olsen Fiva, f. 1819. Se hans stamtavle, Fremmer-Brøste I 5c. side 27.
6b. KNUD SØRENSEN ALNÆS, f. 25-2-1820. G. 24-6-1848 i Kors Kirke m. p. Marit Jonsdtr. Alnæs, f. 1824 Hyrve i Lom. 7 barn:
7a. INGER ANNE KNUDSDTR. ALNESHAUG, f. 31-5-1849. G. 23-10-1875 i Kors Kirke m. ungk., slektning Ole Olsen Fladmark, f. 1848. Etterslekt, Fladmark V 3a. side 75.
7b. GURI KNUDSDTR. ALNÆS, f. 17-2-1852. G. 23-10-1875 i Kors Kirke m. ungk., slektning, Knud Olsen Marsten, f. 1850. Etterslekt, Bøe-Lynghjem 6a. side 35.
7c. SØREN KNUDSEN ALNESHAUG, f. 7-12-1854. G. 30-10-1882 i Kors Kirke m. p., slektning Jørgine Nilsdtr. Fladmark, f. 4-4-1859. Hennes stamtavle, Remmem I 6f. side 164. 9 barn:
8a. NILS SØRENSEN FLADMARK, f. 10-8-1883.
8b. MARIE SØRENSDTR. FLADMARK, f. 26-9-1885.
8c. KNUD SØRENSEN FLADMARK. f. 1887.
8d. MARIT SØRENSDTR. FLADMARK, f. 1889. G. 21-6-1929 i Kors Kirke m. enkemann, slektning, Asbjørn Amundsen Fladmark, f. 1872. Stamtavle, Fladmark II 7c. side 70.
8e. GYDA MARGRETHE SØRENSDTR. FLADMARK, f. 1891. G. 13-9-1919 i Kors Kirke m. gdbr. Peder Olsen Bersaas, f. 1893, Nesset. Sønn av gdbr. Ole Jonsen Bersaas. Etterslekt, Bersaas-Fladmark 1a. side 8.
8f. SØRINE OLAVA SØRENSDTR. FLADMARK, f. 21-2-1893, d. 1919.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy