<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

5b. SARA BERNHARDINE DEVOLD, f. 1827, d. 1861. G. 9-12-1851 i København m. Generalløitnant Stephan Andkjær.
4b. ANE SØRENSDTR. DEVOLD, f. 15-7-1799.
3c. SIVER SIVERSEN DEVOLD, f. 1740. G. 21-11-1780 i hjemmet på Nora m. enke Ingeborg Johnsdtr. Engen, f. 1723. Skifte etter henne på gården Nora 9-3-1796. Hennes stamtavle. Engen, 3a. side 53. I kirkeboken for Grytten er 21-11-1780 innskrevet følgende: «Copuleret ungkar Siver Siversen, Devold og enken Ingeborg Nora paa sin sygeseng iflg. Kongelig. Rescript af 29. Desember. saa lydende ord til andet: Pro Memoria. Ved et Kongelig. Rescript til mig af 29de passato er det etter Siver Siversen Devolds herom gjorte allerunderdanigste ansøgning allernaadigst bleven tilladt at han og enken Ingeborg Joensdatter Nora, begge af Gryttens prestegield, maa uden videre i Huset hjemme sammenvies, siden han i avvigte Martz maaned med hende er bleven trolovet, men hun siden ved Sygdom skal være bleven saa angreben at hun umulig kan taale at føres til Kirken for at vies til ham, hvilket jeg ikke har skullet mangle. D.V. Værdighed til fornøden etterrettelighed hermed at tilkjendegive. T.hiem d 11te January 1781 M. Fr. Bang»
2b. OLE ELLINGSEN DEVOLD, f. 1691, d. 1729.
2c. ENDRE ELLINGSEN DEVOLD, f. 1695.

Eide-Horgheim

1a. HARKIELD PEDERSEN EIDE. f. 1640. G. m. Ingrid Olsdtr. Skifte etter henne 16-6-1677 på gd. Eide. 6 barn:
2a. PEDER HARKIELDSEN EIDET, f. 1664. Skifte etter ham 3-9-1726 på gd. Remmem. Ugift.
2b. INGER HARKIELDSDTR. EIDE, d. 1735. Skifte etter henne 21-6-1735 på gd. Løkra. G. m. Povel Amundsen Eide, f. 1667, d. 1758, 91 år. Får skjøte på 1 pd. 6 mk. i Eide fra Ingers søsken 18-10-1715. Får skjøte 7-7-1720 på 1 vog 12 mk. i gd. Løkra. 6 barn. Se hans stamtavle, Løkra III, 1a. side 126.
2c. KAREN HARKIELDSDTR. EIDE, f. ca. 1660.
2d. BERETHA HARKIELDSDTR. EIDE, f. 1662.
2e. OLE HARKIELDSEN EIDE, f. 1669. d. 1703. Skifte etter ham 27-9-1703 på gd. Marsten. Fikk bygselseddel 3-9-1689 på 1/2 vog i gd. Eide fra sin far. Ole var g. m. Siri Siversdtr. 3 barn:
3a. PEDER OLSEN MARSTEN, f. 1697.
3b. HARKIELD OLSEN MARSTEN.
3c. INGRID OLSDTR. MARSTEN.
2f. INGEBRIGT HARKIELDSEN EIDE. f. 1670, d. 1728. Skifte etter ham 21-5-1728 på gd. Horgheim. G. m. Lussia Olsdtr., f. 1666, d. 1750. 84 år. Det formodes at hun var Jordajente på gd. Horgheim, siden sønnen Ole er oppkalt før Harkield. Sistnevnte navn skulle være først etter den tids skikk. 4 barn:
3a. OLE INGEBRIGTSEN HORGHEIM. f. 1708, d. 1749, 41 år. G. 29-12-1733 i Grytten Kirke m. Guri Olsdtr. Skifte etter ham 17-5-1750 på gd. Horgheim. Barna er da ikke nevnt og må da være døde.
4a. INGEBRIGT OLSEN HORGHEIM, f. 1737.
4b. ANE OLSDTR. HORGHEIM, f. 1747.
3b. HARKIELD INGEBRIGTSEN HORGHEIM, f. 1711. d. 1801, 90 år. G. 19-6-1738 m. Ingelef Olsdtr. f. 1698, d. 1784. 86 år. Får skjøte 20-6-1749 på 1 1/2 vog i gd. Horgheim fra Ludvig Anderson Leen, og fikk videre 3 vog, skjøte datert 8-11-1748 fra Anna Borch. De hadde 3 barn:
4a. LARS HARKIELDSEN HORGHEIM. f. 1739, d. 1809, 70 år. Trolovet i Huset 1767 m. p. Marith Olsdtr. Sæther. f. 1740. Dtr. av Ole Nilsen Sæther og h. Aagot Stensdtr. Hennes stamtavle, Fladmark I, 5b. side 61. Lars var bonde på gd. Horgheim. Den 10-7-1762 fikk han skjøte på 4 1/2 vog av gården fra sin far. Samme dag fikk han skjøte fra Anders Andersen Hyllesnes på 3 vog av gården Hyllesnes, og de opprettet kontrakt angående «Storgren» med nøst. (antagelig har Anders forbeholdt seg rett til bruk av del eller hele eiendommen, for Lars fortsetter sitt bruk av Horgheim.) Kjøpesummen er ikke nevnt. 6 barn:
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy