Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

5a. INGELEV LARSDTR. HORGHEIM, f. 1768. G. 1. S. Advent 1789 i Kors Kirke m. ungk. Jon Olsen Brudelien, f. 1760. Etterslekt, se Brudeli I, 4d. side 22.
5b. AGATHE LARSDTR. HORGHEIM, f. 1770, d. 1797. G. 1. S. Trinit 1791 i Heen Kirke m. ungk. Peder Larsen Heen, f. 1763. Etterslekt, se Hagen-Heen 3d. side 84.
5c. HARKIELD LARSEN HORGHEIM, f. 1772, d. 1796.
5d. JØRGEN LARSEN HORGHEIM, f. 1775. G. 23-6-1801 i Grytten Kirke m. p., slektning Birgithe Amundsdtr. Skiri, f. 1774 på Monge. Hennes stamtavle. Skiri II, 7b. side 192. Hun gifter seg annen gang med Anders Olsen Devold. Jørgen fikk 30-10-1799 skjøte fra sin far på 3 vog av gd. Horgheim for kjøpesum 399 rd. De hadde 3 barn:
6a. MARIT JØRGENSDTR. HORGHEIM, f. 1802. G. 24-6-1828 i Grytten Kirke m. gdbr., slektning Niels Andersen Halse, f. 1796, bror til Marit 6b. Etterslekt, Setnes II, 4b. side 181.
6b. LARS JØRGENSEN HORGHEIM, f. 1805. G. 10-6-1829 i Kors Kirke m. p., slektning Marit Andersdtr. Halse, f. 1810, søster til Niels 6a. Hennes stamtavle, Setnes II, 4d. side 182. 8 barn:
7a. BRITH LARSDTR. HORGHEIM, f. 24-10-1831. G. 23-6-1853 i Kors Kirke m. slektning, Lars Knudsen Myrebø, f. 1828. Han giftet seg annen gang med Anne Endresdtr. Monge. 10 barn i første og 4 barn i annet ekteskap. Se hans stamtavle, Fladmark I, 7d. side 65.
7b. SIGRID LARSDTR. HORGHEIM. f. 7-6-1833. G. 6-7-1858 i Kors Kirke m. gdbr., slektning Lars Nilsen Fladmark, f. 1828. Stamtavle. Fladmark II 6b. side 70. Barnløs.
7c. ANDERS LARSEN HORGHEIM, f. 2-8-1834. G. 15-9-1859 i Kors Kirke m. p. slektning Agnetta Johnsdtr. Aandal, f. 1835. Hennes stamtavle, Moe I, 6c. side 135. 6 barn:
8a. LARS ANDERSEN HORGHEIM, f. 20-7-1860.
8b. JOHN ANDERSEN HORGHEIM, f. 19-9-1863.
8c. JØRGEN ANDERSEN HORGHEIM, f. 21-9-1866. Gjestgiver, stasjonsholder og gdbr. G. 21-4-1904 i Kors Kirke m. p. slektning Sigrid Jørgensdtr. Alnes, f. 15-7-1870. Hennes stamtavle, Remmem I, 7b. side 164. 4 barn:
9a. ANDERS JØRGENSEN HORGHEIM, f. 18-6-1905. Hotelleier og gdbr. G. m. Alma Bertine Sæther. f. 1904. Dtr. av kjøpmann Gustav Larsen Sæther og h. Gina Nilsdtr. Marsten. Hennes stamtavle, Fladmark I, 9a. side 63. 1 sønn:
10a. JARLE SIGFRED HORGHEIM, f. 31-8-1930. Agronom, gdbr. G. 15-4-1954 i Kors Kirke m. p. Jorunn Sødahl fra Valsøyfjord. Barn:
11a. ARVE JARLESEN HORGHEIM, f. 1-6-1956.
9b. JØRGEN JØRGENSEN HORGHEIM, f. 28-11-1906. G. m. Signe. De bor i USA. Barnløs.
9c. LARS JØRGENSEN HORGHEIM, kjøpmann, f. 30-12-1909. G. m. Ingeborg Vågbø. 1 barn:
10a. SIGRID HORGHEIM, f. 1949.
9d. ADOLF JØRGENSEN HORGHEIM. f. 10-12-1911. Skreddermester. G. m. Bergliot Ulsrud. 2 barn:
10a. GERD HORGHEIM, f. 1949.
10b. JØRGEN HORGHEIM, f. 1946.
8d. MAGNHILD ANDERSDTR. HORGHEIM, f. 1869.
8e. MARIT ANDERSDTR. HORGHEIM, f. 17-11-1873. G. 1-4-1901 i Grytten Kirke m. snekker, slektning Johan Andreas Blakseth, f. 1881. Se hans stamtavle, Blakseth, 2b. side 9.
8f. ANNE LOVISE ANDERSDTR. HORGHEIM, f. 10-5-1856.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy