Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

5d. MARITH NILSDTR. HALSE, f. 1746. G. 2. S. Trinit. 1780 i Kors Kirke m. slektning, Amund Sørensen Skiri, f. 1755, d. 1826. Etterslekt, Skiri II, 6a. side 197.
5e. GURI NILSDTR. HALSE, f. 1748, d. 3 uker gammel.
5f. GURI NILSDTR. HALSE, f. 1751. G. 12-6-1775 i Grytten Kirke m. enkemann, slektning Jørgen Jørgensen Sæter, f. 1733. Etterslekt, Fladmark I, 5f. side 60.
5g. BERGITHE NILSDTR. HALSE, f. 1757.
5h. MAGNHILD NILSDTR. HALSE, f. 1757, tvilling:
5i. BIRGITHE NILSDTR. HALSE, f. 1758.
5j. ANE NILSDTR. HALSE, f. 1761.
5k. MARITHE NILSDTR. HALSE, f. 1754.
5l. ELEN NILSDTR. HALSE, f. 1762.
4d. JOHN NILSEN FLADMARK.
4e. GURI NILSDTR. FLADMARK, f. 1718, d. 1789, 71 år. G. 5-7-1740 i Heen Kirke m. ungk. Jørgen Knudsen Remmem, f. 1715. Etterslekt, Remmem I, 2a. side 163.
4f. ELLING NILSEN FLADMARK, f. før 1700.
4g. MAGNHILD NILSDTR. FLADMARK, f. 1700, d. 1742, 42 år. G. m. gdbr. Søren Ellingsen Skiri, f. 1699, d. 1770. 71 år. Etterslekt, Skiri I, 3b. side 190.
4h. MAGNHILD NILSDTR. FLADMARK, d. y., f. 1702. 1g. 12-5-1735 i Heen Kirke m. gdbr. Peder Stensen Fiva, f. 1703, d. 1746, 43 år. Etterslekt, Øvre Fiva 3c. side 54. 2g. 20-3-1748 i Heen Kirke m. gdbr. Peder Pedersen Fiva, f. 1723, d. 1755. Etterslekt, Fiva II, 2c. side 56.
4i. BIRGITHE NILSDTR. FLADMARK. f. ca. 1705. 1g. 5-6-1736 i Grytten Kirke m. gdbr. Ole Eriksen Hole, med hvem hun har 2 barn: 5a. Erik, f. 1738 og 5b. Guri. f. 1741. 2g. 9-12-1744 i Grytten Kirke m. gdbr. Elling Ellingsen, Øvre Hole. Etterslekt, Løkra I, 1a. side 123/124.
4j. MARITH NILSDTR. FLADMARK, f. 1720, d. 1771. G. 4-11-1744 i Kors Kirke m. slektning, gdbr. Endre Amundsen Skiri, f. 1718, d. 1784, 66 år. Etterslekt, Skiri II, 5a. side 191.
4k. ANNE NILSDTR. FLADMARK, d. 1731.
3b. BERITH JØRGENSDTR. FLADMARK, f. 16 G. m. bonde Peder Olsen Sletta, f. 1673, d. 1731. Etterslekt, Sletta I, 1a. side 208.
3c. ELEN JØRGENSDTR. FLADMARK, f. 16xx G. m. Oluf Endresen Bjørlie. Etterslekt, muligens i Gudbrandsdalen.
3d. BIRGITHE JØRGENSDTR. FLADMARK, f. 1699, d. 1758, 59 år. 1g. 24-15-1730 i Heen Kirke m. gdbr. Iver Olsen Stokke, f. 1711, d. 1746, 35 år. Etterslekt, Brude I, 2b. side 12. 2g. 1. S. Trinit. 1748 i Kors Kirke m. ungk. Jacob Pedersen Kavlie. Stamtavle. Kavlie II - Kolflaath, 2d. side 105.
3e. AMUND JØRGENSEN FLADMARK. f. 1690. G. m. Marit Olsdtr. Skifte etter henne som enke 10-9-1743. Det er mulig at hun er en søster av Peder Olsen Sletta, da hun er fadder til Peders sønnedatter, Birgithe Olsdtr. Sletta. Amund får skjøte 8-3-1715 på 2 pd. 12 mk. i gården Nedre Hole av Erich Olsen Kaflie. Ingen kjøpesum nevnes. Det er også mulig at Marit og Erich er søsken og at andelen i Hole er arvegods. Amund og Marit må være gift før 1715. Det er i Marits skifte nevnt 5 barn:
4a. ANNA AMUNDSDTR. HOLE. Skifte 1749.
4b. OLE AMUNDSEN HOLE. G. 17-6-1751 i Grytten Kirke m. p. Kirsten Pedersdtr. Weblungsnes. Ingen barn innført i Grytten kirkebøker.
4c. JØRGEN AMUNDSEN HOLE. Hustruens navn ikke nevnt, mulig viet utenbygds. 2 barn:
5a. MARIT JØRGENSDTR. FIVA, f. 1752 G. 7-6-1780 i Eid Kirke m. enkemann Søren Olsen Hamre, f. 1713, d. 1786, 73 år. Etterslekt, Hamre 1d. side 86.
5b. AMUND JØRGENSEN FIVA, f. 1753. G. m. Sigrid Harkieldsdtr. Alnæs, f. 1744, d. 1794, 50 år. Hennes stamtavle, Alnæs II, 3d. side 5. 1 datter:
6a. SIGRID AMUNDSDTR. HALSE, f. 1778. G. 23-6-1815 i Grytten Kirke m. Børge Børgesen Dahle, f. 1777, d. 1847, 70 år. Etterslekt, Dahle I, 2h. side 38.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy