<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

4d. MAGNHILD AMUNDSDTR. HOLE, den eldre, f. 1703. G. 23-5-1735 i Grytten Kirke m. gdbr. enkemann Jon Iversen Slettalie. Etterslekt, Slettalie, 3a. side 217.
4e. MAGNHILD AMUNDSDTR. HOLE, den yngre, d. 1731. G. m. Knud Andersen Stavem, f. 1697. Etterslekt, Sletta V. 4a. side 212.
3f. MARTHA JØRGENSDTR. FLADMARK, f. før 1700. 1g. d. e. Dom. Ch. 1734 i Kors Kirke m. ungk. Ole Knudsen Alnæs, f. 1706, d. 1743, 37 år. Etterslekt, Alnæs I, 5a. side 1. 2g. Fest Epif. 1745 i Kors Kirke m. ungk. Anders Olsen Monge, f. ca. 1703. Etterslekt, Monge I, 2d. side 137.
3g. JØRGEN JØRGENSEN FLADMARK, f. 1701. d. 1777. G. 28-3-1746 i Kors Kirke m. p. Birgithe Knudsdtr. Lynghjem. Hennes stamtavle, Bøe-Lynghjem, 3b. side 32. 3 barn:
4a. JØRGEN JØRGENSEN FLADMARK, f. 1747, d. 1748.
4b. MARITH JØRGENSDTR. FLADMARK, f. 1749. G. Fest O. Sanct 1770 i Kors Kirke m. slektning, Amund Endresen Skiri, f. 1745, d. 1795, 50 år. Etterslekt, Skiri II, 6a. side 192.
4c. JØRGEN JØRGENSEN FLADMARK, f. 1752, d. 1781. «Druknet i en raak i isen i elven ved Halse.» G. 1. S. Trinit. 1771 i Kors Kirke m. slektning, Ingelev Endresdtr. Remmem, f. 1749. Hennes stamtavle, Skiri II, 6c. side 195. Ingen barn er innført i Grytten kirkebøker.
2c. HALVOR NIELSEN FLADMARK, f. 1651.
1b. BIRGITHE MORTENSDTR. FLADMARK. G. M. Amund Endresen Skiri, f. Fladmark 1628. Man mener at Birgithe tilhører Fladmark I, 1b. Etterslekt, Skiri II, 2a. side 191.

Fladmark 2

1a. AMUND LARSEN BRØSTE, f. 16xx Han er ikke nevnt i folketellingen 1701. Det er mulig at han er født på Skiri. G. m. Ane Erichsdtr. Brøste, f. 1680, d. 1761, 81 år. Hennes stamtavle, Brøste IV, 2a. side 28. 3 barn:
2a. LARS AMUNDSEN BRØSTE, f. 1710, d. 1763, 53 år. Fikk skjøte 12-10-1733 på 1 pd. i Brøste fra Herman Treschow og Carsten Carstensen Volqvartz for 25 rd. Nils Fladmark fikk pantobligasjon i gården for beløpet 2-10-1734. 1g. 1745 i Grytten Kirke m. p. Kirsten Knudsdtr. Rødstøl, f. 1712, d. 1746, 34 år. Hennes stamtavle, Rødstøl I, 4b. side 178. Ved skifte etter henne 10-9-1746 tilkjendtes Lars 12 mk. og sønnen Amund 12 mk. i Nedre Brøste. Det var 6 kuer, 9 gjeter, 20 sauer og 2 hester på gården. Arv til deling var 72 rd. 12 sk. Amund Skiri og Søren Skiri var til stede ved parets vielse. 2g. 7. S. Trinit 1747 i Kors Kirke m. p. Lisbeth Povelsdtr. Løkra, f. 1713 på gården Eidet. Hennes stamtavle, Løkra III, 2b. side 126. Hun får kår 1772 på gården Brøste av sønnen Povel. 1 barn i første og 6 i annet ekteskap.
3a. AMUND LARSEN BRØSTE, f. 1746, d. 1822, Fjellskred. G. 11-9-1774 i Kors Kirke m. p. Ane Olsdtr. Sletta, f. 1748. Hennes stamtavle, Sletta I, 3i. side 210. Får skjøte 2-11-1785 fra Løitnant Rappe på 2 vog 6 pd. i gården Fladmark. Kjøpesum er ikke nevnt, men Amund pantsetter samme dag gården til prost Broch for 750 rd. Den 12-1-1790 kjøper han 1 pd. 6 mk. i gården Fladmark av Jørgen Alnes for 190 rd. Søndre Fladmark er i slektens eie til denne dag. 3 barn:
4a. LARS AMUNDSEN FLADMARK. f. 1775 på Brøste. G. 1. S. Trinit. 1796 i Kors Kirke m. p. Marit Nilsdtr. Tokle. Lars får skjøte 6-7-1796 av faderen på de 2 vog 6 mk. og 1 pd. 6 mk. i ytre Fladmark for kjøpesum 699 rd. Faderen får kår av gården. 10 barn:
5a. MARIT LARSDTR. FLADMARK. f. 26-6-1797. G. 20-6-1819 i Kors Kirke m. slektning, Fredrik Fredriksen Brøste, f. 1794. Etterslekt. Brude I, 5d. side 14.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy