Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

3a. BERIT PEDERSDTR. GRANDE, f. 1776.
3b. GISKEN PEDERSDTR. GRANDE, f. 1779. Gift.
3c. PEDER PEDERSEN GRANDE, f. 1782. Stamfar til Hildrum-slekten, Overhalla. Tippoldfar til banksjef Hildrum. G. og har 11 barn: 4a. Mathias Tødås, f. 1823, 4b. Lorents Hildrum, f. 1812, 4c. Peter Hildrum, f. 1814, 4d. Christian Hildrum, f. 1816, 4e. Maren Hildrum, f. 1818, 4f. Ane Hildrum, f. 1820, 4g. Elen Hildrum, f. 1822. 4h. Pernille Hildrum. f. 1824, 4i. Ole Barlien, f. 1818. 4j. Elias Barlien, f. 1821, 4k. Peter Barlien, f. 1820. De siste 3 barn tilhører kanskje Gisken 3b. i hennes ekteskap.
3d. MARTHE PEDERSDTR. GRANDE, f. 1790. G. og bodde i Overhalla.
2b. ERIK PEDERSEN KAVLIE, f. 1752.
2c. INGER PEDERSDTR. KAVLIE. f. 1755. G. 1. S. Advent 1780 i Heen Kirke m. slektning Ole Eriksen Heen, f. 1744. Etterslekt, Heen I, 3a. side 92.
2d. ANDERS PEDERSEN KAVLIE, f. 1758.
2e. ELEN PEDERSDTR. KAVLIE, f. 1762. G. 29-11-1799 i Grytten Kirke m. Ole Johansen Brevig. 3 barn: 3a. Johannes, f. 1801, 3b. Peder, f. 1802 og 3c. Ambjør, f. 1807.

Kavlie 6

1a. JOEN ANDERSEN KAFLIE, f. 1687, d. 1754. Hustruens navn er ukjent, 1 sønn:
2a. GUNNER JONSEN KAFLIE, f. ca. 1710. G. 1. Juledag 1738 i Heen Kirke m. p. Karen Andersdtr. Kaflie, f. 1718. Hennes stamtavle, Kavli I, 3b. side 101. 1 sønn:
3a. JOEN GUNNERSEN KAFLIE, f. 1738, d. 1774. Hustruens navn ukjent. 3 barn:
4a. BERGITHE JOENSDTR. KAVLIE, f. 1759.
4b. KAREN JONSDTR. REITEN, f. 1769. G. 6-11-1806 i Grytten Kirke m. ungk. Ole Richardsen Tokle, f. Bøe 1773. Hans stamtavle, Devold I, 5f. side 42.
4c. INGER JONSDTR. SETNES REITEN, f. 1771.
1b. ERIK ANDERSEN KAVLIE, f. 1688, d. 1768.

Kleven 1

1a. THORE KLEVEN, f. 1661, d. 1733. Hustruens navn ukjent. I kirkebøkene er innført at «Lars Kleivens mor» blev begravet Fest. Epifani 1734 på Kors kirkegård. 2 barn:
2a. LARS THORESEN KLEIVEN, f. 1695, d. 1780. G. m. Marit Kleven, f. 1696, d. 1784. Lars fikk skjøte 12-10-1733 på 1/2 vog av gården Kleven for 40 rd. fra Herman Treschow og Carsten Carstensen Volqvartz. Pantsetter eiendommen den 20-11-1738 for 41 rd. til fogden Børge Eeg, og den 8-7-1743 skjøter han den til Jacob Andreas Eeg. Imellemtiden er gården kommet på kaptein Niels Lossius hender som 22-5-1755 skjøter den med underliggende sag og tilbehør til Lars Thoresen Kleiven. Lars skjøter gården til sønnen Jens 6-11-1766. Lars og Marit hadde 7 barn:
3a. MARTHE LARSDTR. KLEIVEN, f. 1730.
3b. THORE LARSEN KLEIVEN, f. 1734. G. 15-6-1763 i Grytten Kirke m. enke Magnhild Eriksdtr. Nora. Ingen barn innført i Grytten kirkebøker.
3c. JENS LARSEN KLEIVEN, f. 1735, d. 1782. Skjøter gården 1/2 vog 8-7-1772 til Halvor Jørgensen Sogge hvis sønn Søren Sogge skjøter gården 1/2 vog til Ole Jonsen og sagen med inventar til Ole Jacobsen Brude 30-6-1779. Den 2-11-1785 skjøter Ole Jonsen gården til Peder Erlandsen, se Kleven II, 1a. Sist nevnte pantsetter samme dag gården til Peder Setnes for 160 rd.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy