Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

3d. INGEBORG LARSDTR. KLEIVEN, f. 1738, d. 1785. Skifte etter henne på gården Sletta 16-2-1786.
3e. LARS LARSEN KLEIVEN, f. 1740. G. nyttårsdag 1770 i Kors Kirke m. p. Sygni Jacobsdtr. Monge, f. 1734, d. 1815. Hennes stamtavle, Monge II, 2i. side 139. Lars får skjøte på 1 pd. 6 mk. av Slettalien 29-6-1774 fra enken Anne Olsdtr., og 1 vog i gården Sletta 2-2-1782 fra Anders Knudsen. 3 barn:
4a. BIRGITHE LARSDTR. SLETTA, f. Løkra 1770. G. 17. S. Trinit 1791 i Kors Kirke m. slektning Knud Olsen Brevig, f. ca. 1773. Etterslekt, Monge II, 3d. side 138.
4b. MARITHE LARSDTR. SLETTA, f. Løkra 1771. G. 5. S. Trinit. 1795 i Kors Kirke m. ungk. Thore Johnsen Brude. f. 1762, d. 1825. Etterslekt, Brude III, 1a. side 16.
4c. LARS LARSEN LØKRA, f. 1774. 1g. 2. S. Trinit. 1800 i Kors Kirke m. p. Ingrid Arnesdtr. Sogge Reiten, f. 1780. Hennes stamtavle, Nora-Devold 4a. side 144. 2g. 11-7-1811 i Kors Kirke m. p. Birgithe Trondsdtr. Heen, f. 1786. Hennes stamtavle, Heen V, 5e. side 94. 4 barn i første og 7 barn i annet ekteskap:
5a. SYGNI LARSDTR. SLETTA, f. 22-5-1801. G. 24-6-1834 i Kors Kirke m. ungk. Christen Eriksen Kylling, f. 1814. Etterslekt Kylling V, 2a. side 117.
5b. BRITH LARSDTR. SLETTA, f. 1803.
5c. LARS LARSEN SLETTA, f. 15-3-1805. G. 24-6-1827 i Kors Kirke med slektning Marit Olsdtr. Sæter, f. 23-1-1804. Hennes stamtavle, Fladmark I, 7d. side 62. 5 barn:
6a. INGRID LARSDTR. SLETTA. f. 18-6-1828. G. 9-10-1854 i Kors Kirke m. ungk. John Hansen Kågen, f. Bjorli 1822. Familien bor i Lesjaskog.
6b. MARIT LARSDTR. SLETTA, f. 5-1-1830. G. 3-3-1855 i Grytten Kirke m. enkemann slektning, Erik Ellingsen Sogge Megaard, f. 1815. Etterslekt, Aag-Megaard, 4a. side 252-253.
6c. LARS LARSEN SLETTA, f. 9-1-1832.
6d. OLE LARSEN SLETTA, f. 8-5-1834. G. 21-6-1861 i Kors Kirke m. p. Oline Olsdtr. Lykkeslet, f. 1834. Hennes stamtavle, Remmem-Lykkeslet 7d. side 171. 8 barn:
7a. MARIT OLSDTR. SLETTALI, f. 8-7-1862, død i USA.
7b. CAROLINE OLSDTR. SLETTALI. f. 7-1-1864. G. 19-10-1896 i Kors Kirke m. slektning Asbjørn Eriksen Kylling, f. 1867. Etterslekt, Kylling V, 4b. side 117.
7c. LARS OLSEN SLETTALI, f. 24-3-1866. G. 6-7-1889 i Kors Kirke m. slektning Kari Hansdtr. Brude, f. 1865. Hennes stamtavle. Staurseth I, 2b. side 225. 9 barn:
8a. OLINE HANSINE LARSDTR. BJØRNEBERG, f. 25-11-1890. G. 8-6-1912 i Kors Kirke m. gdbr. slektning Jørgen Olsen Slettagjeld, f. 1888. Etterslekt, Brude-Rødstøl, 7d. side 21.
8b. HANS LARSEN BJØRNEBERG, f. 8-9-1891. G. 10-10-1925 i Kors Kirke m. p. Ragnhild Hansdtr. Skiri, f. 1902. Hennes stamtavle. Skiri III, 4g. side 201. 2 barn:
9a. KARI LARSEN BJØRNEBERG, f. 14-2-1927.
9b. LARS LARSEN BJØRNEBERG. f. 17-7-1928.
8c. OLE LARSEN BJØRNEBERG. f. 13-3-1893. G. 30-6-1917 i Kors Kirke m. p. Thea Elise Svendsrud, f 1896 i Lesja. Ingen barn innført i Grytten kirkebøker.
8d. KAROLINE LARSDTR. BJØRNEBERG, f. 11-9-1894. G. 28-12-1916 i Kors Kirke m. enkemann Ole Amundsen Klinkenberg, f. 1879 Ø. Stjørdal. 3 barn: 9a. Leiv. f. 1917, 9b. Klara, f. 1919 og 9c. Ruth. f. 1922.
8e. MARIE LARSDTR. BJØRNEBERG, f. 1-10-1896. G. 17-4-1919 i Kors Kirke m. ungk. Ole Mikkelsen Harestuen. f. 1892 i Sel. Bor i Hillevåg, Stavanger. 3 barn født i Grytten: 9a. Anna, f. 1919, 9b. Mary, f. 1922 og 9c. Lilly, f. 1924.
8f. ANNE LARSDTR. BJØRNEBERG. f. 4-1-1899. G. 18-11-1921 i Kors Kirke m. søskenbarn Peder Johansen Lie, f. 1890 Slettali. Etterslekt, Lie 2a. side 122.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy