Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

2b. KNUT INGEBRIGTSEN HOLE, f. 6-5-1847.
2c. KAREN INGEBRIGTSDTR. HOLE, f. 26-4-1849.
2d. INGEBORG MARIE INGEBRIGTSDTR. HOLE, f. 28-5-1852.

Kylling 1

1a. ENDRE ANDERSEN KILLINGEN, f. 1651. Hustruens navn er ikke kjent. 1 sønn:
2a. ANDERS ENDRESEN KYLLING, f. 1678, d. 1738. G. m. Magnhild Olsdtr. Venge, f. 1687. d. 1757. Hennes stamtavle, Venge III, 3g. side 241. 5 barn:
3a. ELEN ANDERSDTR. KYLLING, f. 1718, d. 1758.
3b. ANNA ANDERSDTR. KYLLING. f. 1720. 1g. m. Niels Erichsen. Får skjøte 10-7-1741 på 4 pd. av gården Kylling fra Annas morbror, Peder Olsen Hole, og skriver kårkontrakt 25-10-1741 til sin svigermor, Magnhild Olsdtr. De har 1 barn: 4a. Marthe Nielsdtr. Kylling, f. 1742. 2g. 9-12-1744 i Grytten Kirke m. ungk. Joen Jacobsen Monge, f. 1719, d. 1801. Etterslekt, Monge II, 2b. side 138.
3c. GURI ANDERSDTR. KYLLING, f. 1722. G. m. 3d. side 157.
3d. BIRGITHE ANDERSDTR. KYLLING, f. 1723, d. 1729.
3e. ENDRE ANDERSEN KYLLING, f. 1726. Skjøter 1 vog 1 pd. av gården Kylling 9-7-1756 til svoger. Joen Jacobsen. G. 6-11-1764 i Grytten Kirke m. enke Ane Larsdtr. Moe, f. 1724. Hennes stamtavle, Moe I. 3b. side 135. 2 barn:
4a. MAGNHILD ENDRESDTR. BREVIG, f. 1766.
4b. PEDER ENDRESEN BREVIG, f. 1768. G. 29-6-1804 i Grytten Kirke m. p. Guri Ellingsdtr. Hanekamhaug, f. 1770. Hennes stamtavle. Skiri I, 5a. side 190.
1b. LARS ANDERSEN KILLINGEN, f. 1654. Hustruens navn ukjent. 2 barn:
2a. ANDERS LARSEN KYLLING, f. 1694.
2b. GURI LARSDTR. KYLLING, f. 1701, d. 1763. G. m. Ingebrigt Joensen Kylling, f. 1685, d. 1763. Etterslekt, Kylling II, 1a. side 114.

Kylling 2

1a. INGEBRIGT JOENSEN KYLLING, f. 1685, d. 1763. G. m. Guri Larsdtr. Kylling, f. 1701, d 1763. Hennes stamtavle, Kylling I, 2b. side 114. Kjøper 1 vog av gården Kylling for 60 rd. fra Herman Treschow og Carsten Carstensen Volqvartz 12-10-1733. 7 barn:
2a. JOEN INGEBRIGTSEN KYLLING, f. 1720, d. 1758. Skifte etter ham 12-10-1758. G. 1. S. Trinit. 1747 i Kors Kirke m. p. Ane Ingebrigtsdtr. Monge, f 1728. Hennes stamtavle, Monge I, 3d. side 137. 7 barn:
3a. INGEBRIGT JONSEN KYLLING, f. 1747. d. 1748.
3b. NILS JONSEN KYLLING, f. 1748.
3c. GURI JONSDTR. KYLLING, f. 1749, d. 1750.
3d. INGEBRIGT JONSEN KYLLING, f. 1750, tvilling.
3e. INGEBRIGT JONSEN KYLLING, f. 1750, tvilling. G. 11-9-1774 i Kors Kirke m. enke Agathe Larsdtr. Brøste, f. 1745. Hennes stamtavle, Fremmer-Brøste I, 3a. side 25. 4 barn:
4a. LARS INGEBRIGTSEN BRØSTE, f. 1774. G. 12-10-1806 i Kors Kirke m. p. Anne Knudsdtr. Kleven, f. 1778. 9 barn:
5a. INGEBRIGT LARSEN RØDSTØL, f. 30-11-1807. G. 15-1-1832 i Grytten Kirke m. p. Marit Povelsdtr. Brudeli, f. 1799. Hennes stamtavle. Sletta IV, 2b. side 211. 4 barn:
6a. ANNE INGEBRIGTSDTR. STAVEM, f. 10-11-1834.
6b. AGATHE INGEBRIGTSDTR. STAVEM. f. 7-7-1837.
6c. LARS INGEBRIGTSEN STAVEM. f. 11-8-1842.
6d. PAUL INGEBRIGTSEN STAVEM, f. 1-6-1846.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy