Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

2a. OLE ELLINGSEN HOLE, f. 1745.
2b. OLE ELLINGSEN HOLE, f. 1749.
2c. ELLING ELLINGSEN HOLE f. 1753, d. 2 mndr. gml.
2d. ELLING ELLINGSEN HOLE f. 1754. d. 3 mndr. gml.
2e. NIELS ELLINGSEN HOLE, f. 1755 1g. 3-1-1788 i Kors Kirke m. p. Anne Olsdtr. Brudelie, f. 1755, d. 1790. Hennes Stamtavle, Brudeli I, 4a. side 22. 2g. 11. S. Trinit. 1791 i Heen Kirke m. p. Marit Knudsdtr. Stokke, f. 1756, d. 1793 på barsel. Hennes stamtavle, Ormem-Hole 4b. side 158. 3g. 20. S. Trinit. 1794 i Kors Kirke m. p. slektning Guri Nilsdtr. Ormem, f. 1773. Hennes stamtavle, Remmem I, 4b. side 164. 4g. 25. S. Trinit. 1804 i Kors Kirke m. slektning Ane Jørgensdtr. Ness, f. Remmem 1770. Hennes stamtavle, Remmem I, 4b. side 166. 1 barn i første, 1 barn i annet, 2 barn i tredje og 4 barn i fjerde ekteskap.
3a. BERIT NILSDTR. LØKRA, f. Brude 1788.
3b. MARITH NILSDTR. LØKRA, f. 24-6-1793. G. 3-7-1826 i Kors Kirke m. slektning Børre Olsen Brude, f. 1796. Etterslekt, Brude IV, 2i. side 17.
3c. ELLING NILSEN LØKRA, f. Ormem 1795. G. 16-10-1821 i Kors Kirke m. p. Birgith Povelsdtr. Kylling, f. 1797. Hennes stamtavle, Fladmark II, 4e. side 72. 9 barn:
4a. NILS ELLINGSEN LØKRA, f. 15-8-1822. G. 1851 i Kors Kirke m. slektning Ingelev Jørgensdtr. Stokke, f. 1830. Hennes stamtavle, Remmem I, 5a. side 168. 9 barn:
5a. ELLING NILSEN LØKRA, f. 1-11-1851.
5b. AAGOT NILSDTR. LØKRA, f. 4-10-1854.
5c. AAGOT NILSDTR. LØKRA, f. 27-1-1857. USA 1884.
5d. BERIT NILSDTR. LØKRA, f. 27-12-1858.
5e. JØRGEN NILSEN LØKRA, f. 2-1-1861. USA 1883.
5f. PAUL NILSEN LØKRA, f. 7-4-1863. USA 1888.
5g. ENETTA NILSDTR. LØKRA. f. 8-7-1865.
5h. NILS NILSEN LØKRA, f. 26-1-1868. G. i Kors Kirke m. slektning Berit Mortensdtr. Gjerdet, f. 1883. Hennes stamtavle, Kylling II, 6f. side 116. 5 barn:
6a. INGE ELISE NILSDTR. LØKRA, f. 27-4-1908.
6b. NILS NILSEN LØKRA, f. 8-9-1909.
6c. BERIT NILSDTR. LØKRA, f. 1-1-1919.
6d. MAGNUS NILSEN LØKRA, f. 9-4-1913.
6e. ASTRID NILSDTR. LØKRA, f. 26-4-1927.
5i. ANNA NILSDTR. LØKRA, f. 12-1-1871. G. 4-6-1898 i Kors Kirke m. ungk. Ole Eriksen Lykkeslet, f. 1871. Etterslekt, Remmem-Lykkeslet 8c. side 171.
4b. PAUL ELLINGSEN LØKRA, f. 1-10-1824.
4c. BRITH ELLINGSDTR. LØKRA. f. 31-12-1826. G. 22-10-1846 i Kors Kirke m. ungk. Sivert Knudsen Brøste, f. 1825 Lesja. Sønn av Knud Sivertsen Raanaa og hustru Anna Harkieldsdtr. 7 barn: 5a. Knud, f. 1849, 5b. Ane, f. 1852, 5c. Berit, f. 1854, 5d. Karen, f. 1857, 5e. Enetta, f. 1859, 5f. Birgithe, f. 1862 og 5g. Enetta, f. 1867. Familien reiste til USA 1869.
4d. GURI ELLINGSDTR. LØKRA, f. 14-4-1830. G. 16-1-1863 i Kors Kirke m. slektning Ole Fredriksen Brøste, f. 1824. Etterslekt, Brude I, 6c. side 14.
4e. PAUL ELLINGSEN LØKRA. f. 13-9-1832.
4f. ELLING ELLINGSEN LØKRA, f. 29-11-1834.
4g. ELLING ELLINGSEN LØKRA, f. 2-2-1837.
4h. KNUD ELLINGSEN LØKRA, f. 20-8-1840.
4i. ANNE ELLINGSDTR. LØKRA, f. 18-1-1842. G. 17-12-1883 i Kors Kirke m. enkemann slektning Erik Knudsen Sletta, f. 1831. Hans stamtavle. Sletta VI, 5c. side 216.
3d. ANE NILSDTR. LØKRA. f. 1803.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy