Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

3a. SØREN HARKIELSEN SKREPPESTAD, f. 1891. Hustruens navn Gustava f. 1905 i Farsund. De har 7 barn og flere barnebarn.
2c. AMUND JONSEN MORSTØL, g. i USA. 1 sønn kjennes av 8 barn:
3a. SAM A. JOHNSEN, North Dakota, USA.
2d. JON JONSEN MORSTØL. Gift og bor på gården Bjelland i Mandalen. De har 8 barn. Jon døde i krigsårene.
2e. MAGNUS JONSEN MORSTØL, gift og bor i Holum, død 1924. De hadde 1 sønn og 4 døtre og 2 barnebarn.
2f. INGELEV JONSDTR. MORSTØL. f. 1860, d. 1950. G. m. slektning Amund Harkieldsen Lynghjem. De reiste til Danmark og har der etterslekt, Bøe-Lynghjem 6f. side 34.
2g. OLE JONSEN MORSTØL, f. 1867, d. 1951. 1g. m. Ragnhild Børresdtr. Grøvdal, f. 1865. 2g. m. Jørgine Birkelie, f. 1885. 3 barn i første og 3 barn i annet ekteskap:
3a. JOHN OLSEN MORSTØL, f. 1896. d. 1920.
3b. BREDO OLSEN MORSTØL, f. 1900. Hagearkitekt og kommunegartner i Bærum. G. m. Hanna Hovelsrud, f. 1900. 1 dtr.:
4a. AUD MORSTØL, f. 1930.
3c. OTMAR OLSEN MORSTØL. Gdbr. f. 1905. Hustruens navn, Lillie. De har 1 dtr.:
4a. RAGNHILD MORSTØL.
3d. JON MORSTØL, f. 1920.
3e. ODD MORSTØL, f. 1922.
3f. SIGRID MORSTØL, f. 1924.
1b. OLINE SØRENSDTR. MORSTØL G. m. Ole Nilsen Weblungsnes, f. 1821. Etterslekt, Weblungsnes VIII, 3b. side 247.

Nes 1

1a. SIFFUER OLLUFSEN NES, f. 1615 Hustruens navn ukjent. 3 barn:
2a. OLE SIFFUERSEN NES, f. 1652.
2b. ERIK SIFFUERSEN NES, f. ca. 1655. Skifte etter ham på Nes 26-11-1727. G. m. Ragnhild Lassesdtr. 2 barn:
3a. SJUR ERIKSEN NES, f. 1695. d. 1755. Auksjonsskjøte 12-6-1755 til Esten Tronsen på 1 1/2 vog i gården Nes fra Siur Eriksens dødsbo. G. 8-1-1733 i Grytten kirke m. Mari Sørensdtr., f. 1703, d. 1756. 3 barn:
4a. ERIK SIVERSEN NES, f. 1733. Skjøter 24-10-1759 1 1/2 vog av gården Nes til enken Anna Nielsdtr. Kjerrulf.
4b. BERGITTE SIVERSDTR. NES, f. 1736.
4c. RAGNHILD SIVERSDTR. NES, f. 1741.
3b. MARIT ERIKSDTR. NES. G. 4-7-1729 i Grytten prestegaard m. Ole Pedersen Wold, se Wold I, 2b. side 248. 1 sønn: 4a. Peder Olsen Wold, f. 1731.
2c. ANDERS SIFFUERSEN NES. f. 1665.

Nes 2

1a. EDVARD OLSEN NES, f. Grøtta 1856. Sønn av Ole Larsen Grøtta. G. 18-11-1881 i Grytten Kirke m. p. Elen Sofie Jørgensdtr. Næs, f. 1854. Hennes stamtavle, Remmem I, 6d. side 168. 6 barn:
2a. SIGNE MARIE OLSEN NES. f. 18-7-1882. G. 9-2-1910 i Grytten Kirke m. stud. teol. lærer i Veøy, Olaf Aarseth, f. 1883 i Veøy. Ingen barn innført i Grytten kirkebøker.
2b. OLE EDVARDSEN NES, f. 28-10-1884. G. 29-4-1915 i Grytten Kirke m. p. Anna Olsdtr. Hamre, f. 1887 i Eid. 4 barn:
3a. EDVARD SOFUS EDVARDSEN NES, f. 16-3-1916.
3b. ODD EDVARDSEN NES, f. 25-2-1917.
3c. SOFIE EDVARDSEN NES, f. 13-2-1921.
3d. LIV EDVARDSEN NES, f. 13-6-1923.
2c. INGRID EDVARDSEN NES. f. 28-1L-1888.
2d. JØRGEN EDVARDSEN NES, f. 6-1-1891. G. i Grytten Kirke m. p. Sigrid Staurseth, f. i Veøy 1894. Dtr. av skomaker Petter Staurseth. 2 barn:
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy