Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

3b. ODD WEBJØRNSEN REMEN.
2d. ANNA SOFIE WEBJØRNSEN REMEN, f. 15-7-1887.
2e. HANS ANSGAR WEBJØRNSEN REMEN, f. 4-8-1889.
2f. INGVARDA WEBJØRNSEN REMEN, 12-9-1891. G. m. Angel Benjaminsen. Barnløs.
2g. HELGA WEBJØRNSEN REMEN, f. 30-3-1894. G. m. Lauritz Gundersen. 4 barn: 3a. Ingrid, 3b. Oddlaug, 3c. Valborg og 3d. Gunvor.

Remmem 1

1a. KNUD HANSEN REMMEM, f. 1670. d. 1738. 1g. m. Inger Olsdtr. Venge. d. 1709. Hun var enke etter Ørje Johansen Remmem, d. 1705. Hennes ekteskap med Knud Hansen må således ha vært i tiden mellom 1705 og 1709. Hennes stamtavle, Venge III, 2b. side 241. 2g. m. Guri Remmem, f. 1680, d. 1742. Hun må være jordajente og dtr. av Jørn Jørnsen Remmem, f. 1655, for hennes første ekteskap er oppkalt Jørgen. 3 barn i annet ekteskap.
2a. JØRGEN KNUDSEN REMMEM, f. 1715. Skifte etter ham som enkemann 23-7-1800. G. 5-7-1740 i Heen Kirke m. p. Guri Nilsdtr. Fladmark, f. 1718, d. 1789. Hennes bror Nils giftet seg noen uker før med Jørgens søster Siri. Nils skjøter 22-10-1744 1 vog. 12 mk. av gården Remmem til Jørgen. Guri Nilsdtr. stamtavle. Fladmark I, 4e. side 68. 13 barn:
3a. KNUD JØRGENSEN REMMEM, f. 1740, d. 1816. Skjøter til odelssønnen 2 vog. 1 pd. av gården Remmem. matr. 358 for 350 rd. 30-10-1793. Får samtidig kår: «Årlig 3 tønder bygg, 3 tønder halvbygg, 3 tønder havre av beste foder til tvende kjør og 4 småfæ, fri huse, frit brænde. fri hest til kirke og når det forlanges.» G. 1774 m. Birgithe Olsdtr. Sletta, f. 1732. Hennes stamtavle. Sletta I, 3a. side 208. Hun var før g. m. Søren Amundsen Skiri og har med ham også stor etterslekt, Skiri II. 5c. side 197. 1 sønn:
4a. JØRGEN KNUDSEN REMMEM. f. 1775, d. 1816. G. 19-5-1800 i Grytten Kirke m. p. Magnhild Hansdtr. Frisvold, f. 1770. Hennes stamtavle, Aag-Megaard, 3c. side 252. 6 barn:
5a. MAGNHILD JØRGENSDTR. REMMEM, f. 4-7-1800.
5b. KNUD JØRGENSEN REMMEM, f. 2-1-1803. G. 27-6-1828 i Kors Kirke m. slektning Marit Endresdtr. Skiri, f. 27-12-1796. Hennes stamtavle. Skiri II. 8a. side 192. 6 barn:
6a. JØRGEN KNUDSEN REMMEM, f. 24-9-1828. G. 10-7-1856 i Kors Kirke m. slektning Marit Lassesdtr. Sogge Bakke, f. 1827. Hennes stamtavle. Reiten, 7b. side 162. Ingen barn innført i Grytten kirkebøker.
6b. SØREN KNUDSEN REMMEM, f. 9-12-1830.
6c. SØREN KNUDSEN REMMEM, f. 12-1-1832.
6d. ENDRE KNUDSEN REMMEM, f. 16-8-1834. G. 7-7-1863 i Kors Kirke m. p. Ane Knudsdtr. Brøste, f. 8-10-1834, Lesja. Dtr. av Knud Sivertsen Raanaa og hustru Anne Harkieldsdtr., innflyttet 1-9-1835 fra Lesja. 8 barn:
7a. KNUD ENDRESEN ALNÆS. f. 23-1-1866.
7b. ANNE ENDRESDTR. ALNÆS, f. 18-3-1868.
7c. KAROLINE ENDRESDTR. ALNÆS, f. 22-12-1870.
7d. KNUD ENDRESEN ALNÆS, f. 27-6-1873. G. 1908 i Kors Kirke m. slektning Gudlaug Olsdtr. Rundtom, f. 1888. Hennes stamtavle, Fremmer-Brøste I, 7a. side 27. 4 barn:
8a. JØRGEN MARIUS KNUDSEN REMMEM, f. 21-9-1908. G. 25-9-1937 i Kors Kirke m. slektning Brith Knudsdtr. Alnæs, f. 17-4-1911. Hennes stamtavle, Fladmark I, 9i. side 67.
8b. EINAR OSKAR KNUDSEN REMMEM, f. 24-9-1912.
8c. OLAV KONRAD KNUDSEN REMMEM, f. 7-6-1919.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy