Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

6c. KARI OLSDTR. SLETTA, f. 25-8-1841.
6d. MARIT OLSDTR. SLETTA, f. 5-4-1844.
6e. RØNNAUG OLSDTR. SLETTA, f. 21-12-1846. d. 7 uker gml.
6f. HANS OLSEN SLETTA, f. 18-2-1848. G. 15-11-1873 i Kors Kirke m. p. Rønnaug Larsdtr. Kylling, f. 1849. Hennes stamtavle, Fladmark V, 3e. side 74. 4 barn:
7a. OLE HANSEN SLETTA, f. 2-8-1875.
7b. OLE LAURITZ HANSEN SLETTA, f 26-3-1882.
7c. MATHIAS HANSEN BJØRNEBERG, f. 9-8-1885. G. 20-6-1914 i Kors Kirke m. slektning Karoline Olsdtr. Rødstøl, f. 1890. Hennes stamtavle, Brude-Rødstøl 8f. side 19. 4 barn:
8a. HELGE RUDOLF HANSEN KYLLING, f. 22-5-1915. G. 10-12-1938 i Kors Kirke m. p. Karoline Hansine Hansen Brude, f. 1911. Hennes stamtavle, Staurseth 3a. side 226.
8b. BERGLIOT HANSEN KYLLING, f. 9-4-1917.
8c. RAGNA HANSEN KYLLING, f. 14-3-1921.
8d. OLE HANSEN KYLLING, f. 26-11-1927.
7d. GUSTAV HANSEN BJØRNEBERG, f. 15-4-1887. USA 1902.
5d. KARI OLSDTR. LYKKESLET. f. Kylling 21-1-1793. Død som enke 1890 på Sletta. G. 16-12-1816 i Kors Kirke m. ungk. Jacob Rasmussen Brøste. f. 1779. Etterslekt, Fremmer-Brøste 1, 4a. side 26.
3c. INGEBRIGT OLSEN REMMEM, f. 1736.
3d. ANNA OLSDTR. REMMEM. f. 1738.
3e. OLE OLSEN REMMEM, f. 1740.
2b. KNUD SIMONSEN ALNÆS, f. Remmem 1717. d. 1751. G. 22. S. Trinit. 1745 i Kors Kirke m. enke Birgithe Olsdtr. Alnæs. Hun var før g. m. Endre Knudsen Alnæs og har med ham etterslekt, Alnæs I, side 3. Ingen barn innført i Grytten kirkebøker.
2c. ERIK SIMONSEN REMMEM, f. 1720. d. 1746. Hustruens navn er Anne Knutsdtr. Stavem. 1 sønn:
3a. SIMON ERIKSEN REMMEM. f. 1746.
2d. MARTHE SIMONSDTR. REMMEM, f. 1726.

Roe-ætten 1

1a. ROE ANDERSEN SETNES, f. 1665. Gdbr. på Setnes ved folketellingen 1701. Hans far finnes ikke på Setnes ved manntallet 1665. Ved dette manntall var det på Mjelva en gdbr. ved navn Anders Lauritzen, f. 1634. Han hadde en sønn ved navn Roue Andersen som var f. 1665. Det er mulig at dette er vår Roe Andersen Setnes, g. m. Birgithe Olsdtr. Setnes, f. 1670, d. 1742. Skifte etter henne 3-12-1750. Hun var da enke. Hennes stamtavle, Setnes II, 1a. side 180. 4 barn:
2a. ANDERS ROESEN SETNES, f. 1695, d. 1740. Skifte etter ham på gården Soggebakke 9-6-1740. Får skjøte 22-1-1720 fra Raadmand Lorentz Hansen Holst på 2 1/2 vog. av gården Soggebakke. Kjøpesum er 233 rd. Hustruens navn var sannsynlig Synneve Tollefsdtr. Hun døde 1772 på gården Næss hos sønnen Tollef. Da sønnen Roe Andersen solgte Soggebakke til sin svoger, Halvor Jørgensen Fladmark, blev det samtidig utskrevet kårbrev til Synneve Tostensdtr., skal sikkert være Tollefsdtr. 5 barn:
3a. ROE ANDERSEN SOGGE BAKKE. f. 1721, d. 1803. Makeskifter 26-10-1761 gården Soggebakke til sin svoger Halvor Jørgensen mot 2 vog. 6 mk. i gården Fladmark. Den 6-11-1766 skjøter han 1 pd. 6 mk. av gården Fladmark til Halvors bror, Jørgen Jørgensen Skiri. Roe blev g. 4. S. Trinit. 1747 i Grytten Kirke m. p. Ingelev Jørgensdtr. Fladmark, f. 1725. Hennes stamtavle, Fladmark I, 5b. side 57. 9 barn:
4a. SYNNEVE ROESDTR. SOGGE REITEN, f. 1747. Ved konfirmasjonen heter hun Fladmark. Man må således gå ut fra at familien på den tid er tilflyttet gården Fladmark.
4b. INGELEV ROESDTR. SOGGE BAKKE. f. 1750.
4c. ELEN ROESDTR. SOGGE BAKKE. f. 1752.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy