Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

5a. SIGRID NIELSDTR. HALSE, f. 24-9-1829. G. 24-6-1848 i Grytten Kirke m. slektning Søren Harkieldsen Setnes, f. 7-7-1825. Sønn av Harkield Olsen Eide, f. 1800. Eidet II, 4e. side 49. Ingen barn innført i Grytten kirkebøker.
5b. BERITH NIELSDTR. HALSE, f. 18-1-1832. G. 26-6-1855 i Grytten Kirke m. slektning Ole Jacobsen Norvig, f. 1819. Etterslekt, Norvig 4h. side 151.
4e. MARIT ANDERSDTR. HALSE, f. 24-4-1807. G. 28-6-1832 i Kors Kirke m. slektning Amund Jørgensen Alnæs, f. 1813. Hans stamtavle. Skiri II, 8a. side 194.
4d. MARIT ANDERSDTR. HALSE, f. 22-6-1810. G. 10-6-1829 i Kors Kirke m. slektning Lars Jørgensen Horgheim, f. 1805. Etterslekt, Eide-Horgheim 6b. side 45.

Setnes 3

1a. JUST ANDERSEN SETNES, f. 1669, d. før 1721. Skifte etter ham på gården Setnes 12-4-1721. Sannsynligvis bror til Roe Andersen Setnes som er stamfar til Roe Ætten I, side 174. G. m. Kari Søfrensdtr. 8 barn:
2a. ANNE JUSTSDTR. SETNES, f. ca. 1695, d. 1733. G. m. Steen Olsen Sogge Reiten, f. 1673, d. 1761. Etterslekt, Sogge Reiten I, 1a. side 223.
2b. ANDERS JUSTSEN SETNES, f. 1700, d. 1776. G. m. Anne Olsdtr. Setnes, f. 1709, d. 1786. Skifte etter henne på gården Aandal 12-10-1787. Anders er fadder til Birgithe Olsdtr. Sletta ved hennes dåp 1732. Det er mulig at Anne er søster til Birgithes mor. 6 barn:
3a. JUST ANDERSEN SETNES. f. 1730, d. før 1787 i Kristiansund. Bosatt i Kristiansund og gift der. 6 barn:
4a. ANDERS JUSTSEN. Gift og har mange barn i Kristiansund.
4b. OLE JUSTSEN. gift.
4c. INGEBORG JUSTSDTR.
4d. ANNE JUSTSDTR.
4e. BRITH JUSTSDTR.
4f. PETRONELLE JUSTSDTR.
3b. OLE ANDERSEN SETNES, f. 1733.
3c. ANNA ANDERSDTR. SETNES, f. 1735.
3d. ANDERS ANDERSEN SETNES, f. 1737.
3e. SIGRID ANDERSDTR. SETNES, f. 1740. 1g. m. Erik Eriksen Tokle, f. 1734. Hans Stamtavle, Setnes II, 3C. side 181. 2g. 3. S. Trinit. 1774 i Heen Kirke m. ungk. Lars Aslaksen Tokle, f. 1748, d. 1785. Etterslekt, Tokle II, 3a. side 234.
3f. KARI ANDERSDTR. SETNES, f. 1746, d. 1827. 1g. 5. S. Trinit. 1782. i Eid kirke med søskenbarn Peder Olsen Aandal, f. Klungnes 1728. Hans stamtavle, Klungnes II, 3c. side 112. 2g. 14-4-1790 i Grytten Kirke m. ungk. Anders Tollefsen Næss, f. 1759. Hans stamtavle. Roe Ætten I, 4c. side 175.
2c. INGRID JUSTSDTR. SETNES, f. 1710, d. 1742. G. 7-6-1731 i Grytten Prestegaard m. ungk. Baar Eriksen Reiten, f. 1703, d. 1766. Etterslekt, Setnes-Reiten 2b. side 189.
2d. ANNE JUSTSDTR. SETNES. 1g. 4-4-1736 i Heen Kirke m. ungk. Ole Olsen Myrebø. Skifte etter ham på gården Næss 17-5-1743. 2g. 5. S. Trinit. 1744 i Grytten Kirke m. enkemann Ellev Jacobsen Aandal, f. 1695. Etterslekt, Aandal I, 3a. side 255. 2 barn i første ekteskap: 3a. Siri Olsdtr. Næss, f. 1737. G. m. Tollef Andersen, Roe Ætten I, 3b. side 175. 3b. Just Olsen Næss, f. 1740.
2e. SØFREN JUSTSEN SETNES. Skjøter 1 vog. 2 pd. 12 mk. odelsgods i Setnes til broderen Anders 12-2-1744. Får skjøte 22-10-1764 på 2 1/2 vog i gården Soggebakke. Den 20-11-1765 får han skjøte på 1 vog. i gården Nes fra Ole Marcuson og yderligere 1 vog. 18 mk. i Nes den 26-6-1766 fra Anna Maria Grubbe. Den 30-10-1769 skjøter han gården Nes som nu er 2 vog. 18 mk. til sin sønn Just Sørensen. G. 27-6-1740 i Eid Kirke m. p. Marthe Pedersdtr., f. etter 1700. Man mener at hun er den samme som Marthe Pedersdtr. Sletta, Sletta I, 2 d. side 210. 3 barn :
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy