<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

5a. PEDER JØRGENSEN NÆSS, f. 26-6-1794.
5b. SIGRID JØRGENSDTR. NÆSS, f. 11-10-1795. 1g. 26-6-1817 i Grytten Kirke m. søskenbarn Peder Ørgesen Grøtta, f. 1799, Stavem. Etterslekt, Remmem I, 4b. side 168 2g. 6-4-1836 i Grytten Kirke m. ungk. Knud Knudsen Unhjem, f. 1816. Ingen barn i annet ekteskap innført i Grytten bøker.
5c. BRITH JØRGENSDTR. NÆSS, f. 1800. G. m. Lars Justsen Moe, f. 1795. Hans stamtavle, Moe I, 5a. side 135.
5d. PEDER JØRGENSEN NÆSS, f. 26-10-1804, d. 1815.
5e. SØREN JØRGENSEN NÆSS, f. 3-2-1808, d. s. dag.
5f. KNUD JØRGENSEN NÆSS, f. 6-9-1809, d. 1815.
5g. GURI JØRGENSDTR. NÆSS, f. 13-9-1812, d. 1815.
4c. NILS PEDERSEN SLETTA, f. 1761, d. 1799.
4d. SIGRID PEDERSDTR. SLETTA. f. 1767. d. 1768.
4e. SIGRID PEDERSDTR. SLETTA, f. 1769. G. 1. s. Tr. 1793 i Kors Kirke m. enkemann, slektning, Ørge Jørgensen Stavem, f. Remmem 1755. Etterslekt, Remmem I, 3j. side 167.
4f. MARIT PEDERSDTR. SLETTA, f. 1771. G. 27-5-1795 i Grytten Kirke m. slektning Endre Amundsen Skiri, f. 1772. Etterslekt, Skiri II, 7a. side 192.
4g. ENDRE PEDERSEN SLETTA, f. 1773, omkom i Elva 1830. Får skjøte fra sin far på 1 vog av grd. Devold og 1/4-part, 22 1/2 mk. i grd. Isterdalen for kjøpesum 499 rd., dat. 30-10-1799. Skjøter 1-7-1812 til Iver Knudsen Hole landskyldsretten til 3 vog i grd. Devold matr. nr. 328. Det synes således som Endre må ha overtatt denne del av grd. Devold fra sin bror Ole. Endre får kårbrev samtidig for seg og sin hustru, Sigrid Olsdtr. på kår av grd. Skjøter 31-10-1820 til Peder Pedersen Brudeli, plassen Bjørneberg med tilliggende rett til hugst, samt grasgang i utmarken for kjøpesum 100 spd. og får en obligasjon for beløpet. Endre pantsetter grd. Sletta for 400 spd. til Norges Bank den 29-10-1822. G. 4-6-1805 i Grytten Kirke m. sin halvbrors dtr., Sigrid Olsdtr. Devold, 17 år gml., f. 1788, d. 1851. Hennes stamtavle, Sletta I, 5a. side 208. 3 barn:
5a. PEDER ENDRESEN DEVOLD, f. 2-4-1809, d. 1812.
5b. KARI ENDRESDTR. SLETTA, f. 12-8-1812. G. 24-6-1829 i Kors Kirke m. slektning, Søren Ellingsen Stokke. f. 1803. Etterslekt, Remmem I, 4c. side 169.
5c. GURI ENDRESDTR. SLETTA, f. 23-2-1818. G. 24-6-1834 i Kors Kirke m. slektning, Ole Olsen Marsten, f. 1807, d. 1863. Etterslekt, Marsten I, 5e. side 129.
4h. ANE PEDERSDTR. SLETTA. f. 1775, d. 13 uker gml.
4i. ANE PEDERSDTR. SLETTA, f. 1776, d. 1814. 1g. 24-6-1806 i Grytten Kirke m. slektning. Elling Ellingsen Skiri, f. 1777. Hans stamtavle. Skiri I, 6a. side 190. 2g. 9-7-1812 i Grytten Kirke m. slektning, Ole Olsen Marsten. f. 1772. Etterslekt, Marsten I, 4a. side 128.
4j. PEDER PEDERSEN DEVOLD, f. Sletta 1782. Vokste opp på grd. Devold fra 1794 da faderen kjøpte gården. Blev konfirmert 1796 i Grytten Kirke under navnet Peder Pedersen Devold, og beholdt navnet Devold for fremtiden. Tollinspektør og tollkasserer i Kristiansund og tollinspektør i Kristiansunds distrikt 1831-1846. Suppleant til Stortinget for Kristiansunds og Moldes distrikt i 1824. Blev entlediget som tollinspektør 22-12-1846. Gift 27-3-1816 m. Anne Johanne Møllemann Christie. Datter av byfogd og postmester Joh. Koren Christie og hustru Anna Brodtkorb Graff i Kristiansund. 2 barn:
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy