Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

5c. GURI KNUDSDTR. MONGE, f. 9-11-1836.
4b. INGEBRIGT ERIKSEN SLETTA, f. 21-1-1803.
4c. KARI ERIKSDTR. SLETTA, f. 1805. G. 17-7-1825 i Kors Kirke m. ungk. Ole Andersen Lykkeslet, f. 1804. Etterslekt, Remmem-Lykkeslet 6b. side 171.
4d. BRIT ERIKSDTR. SLETTA, f. 30-5-1807. 1g. 8-11-1829 i Kors Kirke m. ungk. Christoffer Andersen Sletta, f. Øgården 1805, Lesja. Etterslekt, Sletta III, 1a. side 211. 2g. 1844 i Kors Kirke m. ungk. Endre Pedersen Brudeli, f. 2-3-1821. Etterslekt, Brudeli II, 3c. side 24.
4e. SØGNI ERIKSDTR. SLETTA, f. 5-2-1810, Trondhjem 1832.
4f. OLE ERIKSEN SLETTA, f. 3-3-1814, Trondhjem 1832.
4g. ERIK ERIKSEN SLETTA, f. 18-4-1816, Trondhjem 1832.
4h. OLINE ERIKSDTR. SLETTA, f. 18-7-1818. G. 1844 i Kors Kirke m. ungk. Peder Hansen Kylling, f. 1818. Etterslekt, Kylling III, 3a. side 116.
3c. OLE KNUDSEN DEVOLD, f. 1781. G. 28-6-1807 i Kors Kirke m. p. Berit Ingebrigtsdtr. Monge. Hennes stamtavle, Kylling II, 3d. side 116. Ingen barn innført i Grytten kirkebøker. Mulig bosatt i Trondhjem.
3d. CHRISTI KNUDSDTR. DEVOLD, f. 1783, d. 1815, barsel. G. 17-10-1811 i Kors Kirke m. ungk. Peder Pedersen Brudelien, f. 1795. Hans stamtavle, Brudeli II, 2a. side 24.

Sletta 7

1a. JOHANNES LARSEN SLETTA, f. Lien 1814 i Lesja. G. 1837 i Kors Kirke m. p. Gjertrud Ellingsdtr. Ormem, f. 1816. Hennes stamtavle, Ormem II, 2c. side 159. 12 barn:
2a. RAGNHILD JOHANNESDTR. ORMEM, f. 15-11-1837.
2b. LARS JOHANNESEN ORMEM, f. 7-6-1841. G. 1871 i Kors Kirke m. p. Kristi Eriksdtr. Alnæs, f. 1847. Dtr. av Erik Omundsen Alnæs, f. Lærum 1816, og hustru Gjertrud Larsdtr. Innfl. fra Sogndal 1846. Familien reiste til USA 1879. 3 barn:
3a. BERIT LARSDTR. SLETTA, f. 24-4-1872.
3b. JOHAN LARSEN SLETTA, f. 4-4-1875.
3c. EDVARD LARSEN SLETTA, f. 30-5-1878.
2c. RAGNHILD JOHANNESDTR. SLETTA, f. 28-11-1843.
2d. ELLING JOHANNESSEN SLETTA, f. 9-6-1844.
2e. EVEN JOHANNESSEN SLETTA, f. 30-7-1845. G. 30-6-1877 i Kors Kirke m. p. Marit Pedersdtr. Skotte, f. 1851, Lesja. Dtr. av Peder Paulsen, Skotte. 6 barn:
3a. JOHANNES EVENSEN SLETTA, f. 26-4-1878, USA 1896.
3b. PEDER EVENSEN SLETTA, f. 30-11-1880, USA 1903.
3c. GJERTRUD EVENSEN SLETTA, f. 16-11-1882.
3d. JØRGEN EVENSEN SLETTA, f. 27-8-1885, USA 1903.
3e. MAGNUS EVENSEN SLETTA, f. 6-7-1888, USA 1906.
3f. PEDER EVENSEN SLETTA, f. 17-2-1892. G. 24-6-1922 i Kors Kirke m. p. Sigrid Andreasdtr. Fladmark, f. 22-2-1893. Hennes stamtavle, Stavem II, 3c. side 228. 1 sønn:
4a. ERLING SLETTA, f. 21-3-1923. G. m. Karin Mårud fra Våler i Solør.

Slettali

1a. JON SLETTALI, f. ca. 1625. Bodde på gården under folketellingen 1664. Bruket var på 2 1/2 pd. Hustruens navn er ikke nevnt, 1 sønn er nevnt i opptellingen:
2a. IFFUER JONSEN SLETTALI. f. 1656. Hustruens navn ukjent. 7 barn, sannsynlig født etter 1690:
3a. JON IVERSEN SLETTALI. f. 1693. d. 1755. Låner 200 rd. av Anders Olsen Monsås med pant i grd. nedre Hole samt Eidet, og får skjøte på disse eiendommer 28-10-1744 fra Ole Amundsen, Jørgen Amundsen m. fl. på 2 pd. 12 mk. med bygsel og 1 pd. 6 mk. uten bygsel i Hole, samt 18 mk. med bygsel i Eidet. Den 24-10-1740 hadde Jon pantsatt grd. Fiva for 80 rd. til Ole Roesen Setnes. Den 23-6-1751 utsteder han skjøte på 2 pd. 12 mk. på grd. Slettalien til sin bror Jacob Slettali. Den 11-7-1753 skjøter han sine eiendommer nedre Hole og Eidet til Jacob Pedersen Brude. Får skjøte 8-7-1754 på 1 vog 1 pd. i grd. Fiva fra Elling Ellingsen Hole. Auksjonsskjøte fra Jon Iversens dødsbo 7-4-1756 på 1 vog 1 pund i grd. Fiva til Harkield Ingebrigtsen Horgheim. Skifte etter Jon på grd. Øvre Fiva 25-6-1755. 1g. m. Berit Sjursdtr. Fiva. Hennes stamtavle, Øvre Fiva I, 2c. side 56. 2g. 23-5-1735 i Grytten Kirke m. p. Magnhild Amundsdtr. Hole d. eldre, f. 1703, d. 1752. Hennes stamtavle, Fladmark I, 4d. side 69. 3g. m. Marit Ingebrigtsdtr. 1 barn i første og 5 barn i annet ekteskap:
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy