Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

4a. BERITH JONSDTR. FIVA, f. 1729, d. 1747.
4b. AMUND JONSEN FIVA, f. 1735.
4c. IVER JOHNSEN FIVA, f. 1737, d. 1798 på grd. Hole. G. m. Anne Pedersdtr. Skifte etter ham på Hyllesnes 17-10-1798, Barnløs.
4d. MARTHE JONSDTR. FIVA, f. 1741.
4e. AMUND JONSEN FIVA, f. 1744. d. 1747.
4f. BERGITHE JONSDTR. HOLE, f. 1748.
3b. OLE IVERSEN SLETTALI, f. ca. 1695. G. 16-1-1731 i Rødven Kirke m. p. Birgithe Eriksdtr. Får skjøte på grd. Brude 27-10-1753 fra Jacob Brude. 2 barn:
4a. INGELEV OLSDTR. G. og bor i Frennen, Waagøy.
4b. MARITH OLSDTR. G. og bor på plass under Brevig.
3c. JACOB IVERSEN SLETTALI, f. ca. 1698. Får skjøte 23-6-1751 på 2 pd. 12 mk. av Slettali av sin bror Jon og videre 2 pd. og 12 mk. den 27-10-1753. Jacob skjøter gd. Slettali til Ole Sæter 29-10-1760. 1g. 21. S. Trinit. 1728 i Kors Kirke m. p. Magnhild Olsdtr. Sletta, d. 1731. Hennes stamtavle, Sletta I, 1e. side 210. 2g. fest. Epif. 1733 i Kors Kirke m. p. Guri Knudsdtr. Alnæs. Hennes stamtavle, Alnæs I, 5d. side 2. 1 barn i første og 2 barn i annet ekteskap:
4a. IVER JACOBSEN SLETTALI, f. 1730, d. 1808. G. 10. S. Trinit 1759 i Kors Kirke m. p. Marit Henriksdtr. Brude, f. 1723. Hennes stamtavle, Brude-Rødstøl 2b. side 18. 2 barn:
5a. ELEN IVERSDTR. SLETTALI. f. 1764.
5b. JAKOB IVERSEN SLETTALI, f. ca. 1760. 1g. 1. S. Epif. 1784 i Kors Kirke m. p. Margrethe Olsdtr. 2g. 6. S. Trinit. 1789 i Kors Kirke m. p. Gjertrud Gudmundsdtr. Brøste, f. 1751, d. 1833. Hennes stamtavle, Fremmer-Brøste I, 3b. side 27. 2 barn, 1 i første og 1 i annet ekteskap :
6a. MARITH JACOBSDTR. STORGJELDEN, f. 1788.
6b. MARGRITHE JACOBSDTR. STORGJELDEN, f. 3-2-1790. G. 11-8-1816 i Kors Kirke m. ungk. fra Lesja, Ole Sivertsen Brude, f. Skjelle. Etterslekt, Brude II, 1a. side 16.
4b. MAGNHILD JACOBSDTR. SLETTALI. f. 1733, d. 1766, barsel. G. 6. S. Trinit. 1764 i Kors Kirke m. ungk. Knud Knudsen Alnæs, f. 1737. Etterslekt, Alnæs IV, 3g. side 6.
4c. KNUD JACOBSEN SLETTALI, f. 1735, d. 1768. G. 2. nyttårsdag 1758 i Kors Kirke m. Marthe Sivertsdtr. Rødstøl, f. 1735. Hennes stamtavle, Rødstøl I, 5a. side 178. 3 barn:
5a. GURI KNUDSDTR. RØDSTØL, f. 1758. 1g. 3-7-1792 i Grytten Kirke m. slektning Ole Sørensen Alnæs, f. 1756. Etterslekt. Alnæs I, 6b. side 3. 2g. 22-6-1807 i Grytten Kirke m. slektning Amund Andersen Sletta, f. 1776. Hans stamtavle, Alnæs IV, 4j. side 6.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy