Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

3a. ERLING HILMAR KROHN, f. 29-5-1907.
3b. EDVIN ROBERT KROHN, f. 6-6-1909. G. 1930 i Grytten Kirke m. p. Klara Løkting, f. 1906 i Elverum. Dtr. av Martin Løkting.
3c. THORBJØRN KROHN, f. 6-9-1911.
3d. JOHANNES NYGAARD KROHN, f. 4-7-1914.
3e. NILS MONRAD KROHN, f. 30-3-1916.
3f. EDVARD INGE KROHN, f. 17-10-1918.
3g. KARL HENRIK KROHN, f. 10-2-1920.
2e. JOHANNE PETRINE SOGGE-MEGAARD. f. 20-6-1878.

Sogge-Reiten 1

1a. STEN OLSEN SOGGE REITEN. f. 1673, d. 1761. Det eneste som finnes om hans foreldre er at faderen hette Ole Grytten hvis hustru døde 1728. Hennes navn er ikke nevnt. Den 6-8-1740 skjøter Sten 12 mk. av Sogge-Reiten til sin svigersønn Roe Andersen Setnes-Reiten. 1g. m. Anne Justsdtr. Setnes, f. ca. 1695, d. 1733. Skifte etter henne på gården Sogge-Reiten 27-5-1734. Hennes stamtavle, Setnes III, 2a. side 182. 2g. 28-6-1735 i Grytten Kirke m. p. Anna Christoffersdtr. Isterdal, f. 1711, d. 1743. Skifte etter henne på gd. Sogge-Reiten 14-5-1743. Hennes stamtavle, Isterdal 3d. side 100. 4 barn i første og 3 barn i annet ekteskap:
2a. ANNA STENSDTR. SOGGE REITEN, f. ca. 1715. G. 1735 i Grytten Kirke m. ungk. Rasmus Andersen Devold, f. ca. 1705. Etterslekt. Devold I, 4a. side 42.
2b. MALI STENSDTR. SOGGE REITEN f. 1719, d. 1751. 1g. 2-6-1739 i Kors Kirke m. enkemann Roe Andersen Sogge Østigaard, f. 1716. d. 1746. Etterslekt Roe-Ætten II. 2a. side 176. 1g. 16-5-1747 i Grytten Kirke m. ungk. Halvard Jørgensen Sæter, f. 1726. Etterslekt, Fladmark I, 5c. side 57.
2c. INGRID STENSDTR. SOGGE REITEN. f. 1723, d. 1785. Skifte etter henne på gd. Sogge-Reiten 20-12-1785. 1g. 1744 i Grytten Kirke m. ungk. Arne Pedersen Sogge Reiten, f. 1717, d. 1750. Etterslekt, Sogge Reiten II, 1a. side 223. 2g. 1751 i Grytten Kirke m. ungk. Ole Andersen Nora, f. 1723. Etterslekt, Nora-Devold 2a. side 144.
2d. OLE STENSEN SOGGE REITEN. f. 1727, d. 1743.
2e. ANNA STENSDTR. SOGGE, f. 1736.
2f. CHRISTOFFER STENSEN SOGGE. f. 1738, d. 1743.
2g. JACOB STENSEN SOGGE, f. 1741, d. før 1743.
1b. JON OLSEN SOGGE REITEN. G. 29-1-1726 i Grytten Kirke m. p. Marthe Christophersdtr. Isterdal, f. 1695, d. 1741. Hennes stamtavle, Isterdal 3b. side 100. 3 barn:
2a. CHRISTOPHER JONSEN SOGGE REITEN, f. 1726, d. 1741.
2b. OLE JONSEN SOGGE-REITEN, f. 1727.
2c. CHRISTOPHER JONSEN SOGGE REITEN, f. 1735. G. Dom. Seksag. 1759 i Kors Kirke m. p. Thori Thomasdtr. Remmem, f. 1726. Hennes stamtavle, Remmem, II, 2b. side 169. 2 barn:
3a. MARITH CHRISTOPHERSDTR. SOGGE REITEN, f. 1759.
3b. JOEN CHRISTOPHERSEN HYLLESNES, f. 1763.

Sogge-Reiten 2

1a. ARNE PEDERSEN SOGGE REITEN, f. 1717. d. 1750. G. 1744 i Grytten Kirke m. p. Ingrid Stensdtr. Sogge Reiten, f. 1723. Hennes stamtavle. Sogge Reiten I, 2c. side 223. 3 barn:
2a. ANE ARNESDTR. SOGGE REITEN, f. 1745. G. 26-10-1773 i Grytten Kirke m. ungk. Niels Endresen Remmem, f. 1751. Etterslekt, Skiri II. 6d. side 195.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy