Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Venge 3 (Vinje)

1a. OLLUF KNUDSEN VENGE, f. 15xx. G. m. Brit Olufsdtr. Straume, f. 15xx. I skinnbrev av 19-12-1634 opplyses at hennes mor var Ingrid Andersdtr. Straume i Eid. 4 barn :
2a. OLLUF OLLUFSEN VENGE, f. 1625. 1g. m. Magnhild Biørnsdtr. Skifte etter henne 29-5-1678 på Venge. 2g. m. Anne Pedersdtr. Monge, f. 1660, d. 1748. Hun blev senere gift m. Morten Venge (Venge I, 1a.) 4 barn i første ekteskap, 3 barn i annet ekteskap:
3a. OLLE OLSEN VENGE, f. 1664.
3b. BIRGITTE OLSDTR. VENGE.
3c. KNUD OLSEN VENGE. G. m. Anne Sjursdtr. 5 barn:
4a. ELLEN KNUDSDTR. VENGE, f. 1707, d. 1746, 39 år gml. G. S. Trinit. 1733 i Kors Kirke m. enkemann Knud Andersen Stavem, f. 1697, d. 1753. 5 barn, se Sletta V, 4a. side 212.
4b. OLE KNUDSEN VENGE, f. 1723. 1g. 24-5-1747 i Grytten Kirke m. p. Birgitte Knudsdtr. Alnes, f. 1709, d. 1747, 38 år gml. Død på barselseng med tvillinger hvorav den ene, Knud, levde 4 måneder. Hennes stamtavle, Alnæs I, 5e. side 4. 2g. 2. S. Trinit 1749 i Grytten Kirke m. p. Agathe Andersdtr. Hyllesnes. Hennes stamtavle, Hyllesnes-Mjelva, 3c. side 97. 1 barn i første ekteskap, 4 barn i annet ekteskap:
5a. KNUD OLSEN VENGE, f. 1747, d. 1747 4 mnd gml.
5b. GURI OLSDTR. VENGE, f. 1750.
5c. BIRGITTE OLSDTR. VENGE, f. 1753.
5d. ANDERS OLSEN VENGE, f. 1756. G. Septag. 1787 i Heen Kirke m. p. Marit Stamstad. Ingen barn innført i Grytten kirkebøker.
5e. JUST OLSEN VENGE. f. 1758. G. 7. S. Trinit. 1782 i Kors Kirke m. Brit Olsdtr. Ingen barn innført i Grytten kirkebøker.
4c. KNUD KNUDSEN VENGE.
4d. ANNE KNUDSDTR. VENGE.
4e. MARIT KNUDSDTR. VENGE.
3d. SYGNI OLSDTR. VENGE, f. 1666 d. 1744 78 år gml. G. m. Ole (sluttes fra barnas navn). 2 barn: Brit Olsdtr. og Inger Olsdtr.
3e. PEDER OLSEN VENGE, f. 1680, d. 1750 på Hole, 70 ar gml. Skifte etter ham på garden Hole 11-5-1750. G. m. Marit Nilsdtr. Ingen barn er nevnt i skiftet.
3f. INGEBRIGT OLSEN VENGE, f. 1681, d. 1746, 65 år gml. Skifte etter ham på gården Stokke 8-9-1746. G. Dom. Seksag. 1735 i Kors Kirke m. Marith Andersdtr. Ormem, f. 1677. Hennes stamtavle, Ormem-Hole, 2a. side 157. Ingen barn nevnt ved skiftet.
3g. MAGNHILD OLSDTR. VENGE, f. 1687, d. 1757. G. m. Anders Endresen Kylling, f. 1678. 5 barn, se Kylling I, 2a. side 114.
2b. INGER OLSDTR. VENGE. G. m. Knud Hansen Remmem, f. 1670. Hans stamtavle, Remmem I, 1a. side 163. Ingen barn er nevnt i skiftet etter Inger 14-4-1709. Arven 91 - Rd. tilfalt hennes dalevende søsken: Ole, Knud og Marit.
2c. MARIT OLSDTR. REMMEM, f. Venge.
2d. KNUD OLSEN SÆTER, f. Venge.

Venge 4

1a. JOHANNES MIKKELSEN WENGE, f. Hangen. G. m. Brith Hansdtr. Innflyttet fra Oppdal 22-5-1839, gardmann. 6 barn:
2a. MARITH JOHANNESDTR. WENGE, f. 1-5-1819 i Oppdal. G. 16-6-1846 i Kors Kirke m. Niels Jørgensen Løkra. f. 1816. 8 barn, se Remmem I, 5e. side 164.
2b. HANS JOHANNESEN WENGE, f. 26-1-1822 i Oppdal G. 10-7-1845 i Grytten Kirke m. p. Brith Larsdtr. Domaas, f. 1823. 12 barn:
3a. JOHANNES HANSEN VENGE, f. 8-8-1846.
3b. MARITH HANSDTR. WENGE. f. 6-7-1848. G. 18-6-1880 i Kors Kirke m. gdbr. Jørgen Andreas Jørgensen Skiri, f. 22-2-1853. Stor etterslekt. Skiri II, 9d. side 193.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy