Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

3d. ENDRE HANSEN WIIG, f. 1778.
3c. HANS HANSEN WIIG, f. 1782.
3f. SØVREN HANSEN WIIG, f. 1787.
2d. MARIT ELLINGSDTR. WIIG, f. 1745. G. 27-12-1779 i Eid Kirke m. Arne Halvorsen Tokle, f. 1757. (Dahle IV. 2a. side 41.) Ingen barn innført i Grytten kirkebøker.
2e. JOHANNE ELLINGSDTR. WIIG, f. 1748.
2f. ELLING ELLINGSEN WIIG, f. 1755. G. 2-2-1785 i Grytten Kirke m. Sigrid Knudsdtr. Tomberg, f. 1765. Hennes stamtavle, Fladmark I, 6a. side 64. 4 barn:
3a. ELLING ELLINGSEN BRAUTEN. f. 1788.
3b. MARIT ELLINGSDTR. BRAUTEN, f. 11-1-1791.
3c. MARIT ELLINGSTDR. BRAUTEN, f. 3-4-1792.
3d. MARIT ELLINGSDTR. BRAUTEN, f. 14-1-1795. G. m. Christoffer Paulsen Morken, Lesja.
2g. KNUD ELLINGSEN WIIG. f. 1757.
2h. OLE ELLINGSEN WIIG. f. 1760. 1g. 6-6-1786 i Grytten Kirke m. p. Agathe Pedersdtr. Brevig, f. 1748, d. 1787 på barselseng sammen med barnet. Hennes stamtavle, Kavli I. 4b. side 101. 2g. 28-10-1789 i Grytten Kirke m. p. Karen Olsdtr. Sogge. Hennes stamtavle. Setnes III, 3g. side 184. 1 sønn i annet ekteskap:
3a. ELLING OLSEN WEBLUNGEN, f. 9-2-1790.

Wold 1

1a. PEDER EINARSEN WOLD. 3 barn:
2a. EINAR PEDERSEN WOLD, d. 1762. G. m. Gjertrud Eriksdtr. Han fikk 23-10-1721 skjøte på 1 vog i Grytten fra Ole Jacobsen Øvstedal. 8 barn:
3a. KIRSTEN EINARSDTR. WOLD, f. 1729.
3b. GJERTRUD EINARSDTR. WOLD. f. 1731.
3c. PEDER EINARSEN WOLD. f. 1733.
3d. SYNNEVE EINARSDTR. WOLD, f. 1736. G. m. Peder Knutsen Skeie.
3e. BIRGITHE EINARSDTR. WOLD, f. 1739.
3f. BIRGITHE EINARSDTR. WOLD, f. 1742.
3g. INGEBORG EINARSDTR. WOLD, f. 1743.
3h. ERIK EINARSEN WOLD, f. 1746.
2b. OLE PEDERSEN WOLD. G. 4-7-1729 i Grytten prestegård m. Marith Eriksdtr. Nes. Hennes stamtavle, Nes I, 3b. side 142. 1 barn:
3a. PEDER OLSEN WOLD, f. 1731.
2c. MARTHE PEDERSDTR. WOLD.
1b. OLE EINARSEN WOLD. 3 barn:
2a. EINAR OLSEN WOLD. Hustruens navn muligens Gjertrud. 3 barn:
3a. INGRID EINARSDTR. WOLD, f. 1728.
3b. OLE EINARSEN WOLD, f. 1730.
3c. OLE EINARSEN WOLD, f. 1732. G. 12-6-1759 i Grytten Kirke m. p. Inger Iversdtr. Ødegaard. f. 1730. Hennes stamtavle, Skiri I, 4b. side 190. 4 barn:
4a. GJERTRUD OLSDTR. WOLD, f. 1760. G. S. e. Jul 1800 (samtidig med broren, 4d.) i Eid Kirke m. Ole Ellingsen Otterholm. Ingen barn innført i Grytten kirkebøker.
4b. EINAR OLSEN WOLD, f. 1758.
4c. GURI OLSDTR. WOLD, f. 1762.
4d. IVER OLSEN WOLD, f. 1766. G. S. e. Jul 1800 (samtidig med søsteren, 4a.) i Eid Kirke m. p. Ane Knudsdtr. Otterholm. 1 barn:
5a. ANDERS IVERSEN OTTERHOLM. f. 1803.
2b. OLE OLSEN WOLD. G. 30-6--1725 i Wold Kirke m. Synneve Baardsdtr. Schare. 6 barn:
3a. ANDERS OLSEN SCHARE, f. 1725.
3b. BIRGITHE OLSDTR. SCHARE, f. 1727.
3c. BAARD OLSEN SCHARE, f. 1729.
3d. ANNA OLSDTR. SCHARE, f. 1731.
3e. JON OLSEN SCHARE, f. 1737.
3f. ANNA OLSDTR. SCHARE, f. 1740.
2c. JUST OLSEN WOLD. G. 25-6-1728 i Grytten Kirke m. Siri Knudsdtr. Wiig. 9 barn:
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy