Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

3a. KNUD JUSTSEN WIIG, f. 1729. G. 27-6-1759 i Eid Kirke m. p. Ane Olsdtr. Eide. 1 barn:
4a. SYNNEVE KNUDSDTR. WIIG, f. 1760.
3b. ANNA JUSTSDTR. WIIG, f. 1731.
3c. BIRGITHE JUSTSDTR. WIIG, f. 1734.
3d. OLE JUSTSEN WIIG, f. 1736.
3e. JUST JUSTSEN WIIG, f. 1738.
3f. MARTHE JUSTSDTR. WIIG, f. 1741.
3g. SIRI JUSTSDTR. WIIG, f. 1744.
3h. ANDERS JUSTSEN WIIG, f. 1747 (tambur). G. 9-11-1780 i Grytten Kirke m. p. Elen Endresdtr. Alnes, f. 1739. Hennes stamtavle, Alnes I, 6a. side 3. 4 barn:
4a. SIGRID ANDERSDTR. WIIG, f. 1782.
4b. ENDRE ANDERSEN WIIG, f. 1786.
4c. JUST ANDERSEN WIIG, f. 1786.
4d. ANDERS ANDERSEN WIIG, f. 21-5-1790.
3i. INGER JUSTSDTR. WIIG, f. 1755.

Wold 2

1a. SÆBJØRN ERIKSEN WOLD. G. 28-12-1725 i Eid Kirke m. p. Marthe Pedersdtr. Hatle (datter av Peder og Marthe Hatle). Hennes stamtavle, Hatle I, 2b. side 90. 7 barn:
2a. GUNHILD SÆBJØRNSDTR. WOLD, f. 1726. G. d. e. 19. S. Trinit. 1756 i Grytten Kirke m. ungk Jon Andersen Skjerven. 3 barn: Anders, f. 1757, Erik, f. 1760 og Sygni f. 1764.
2b. MARTHE SÆBJØRNSDTR. WOLD, f. 1726. G. 19-6-1758 i Heen Kirke m. Erik Kristensen Dalset av Wedøy. Ingen barn innført i Grytten kirkebøker.
2c. ANNA SÆBJØRNSDTR. WOLD, f. 1725.
2d. JON SÆBJØRNSEN WOLD, f. 1728. Hustruens navn er ikke nevnt. 4 barn:
3a. OLE JOENSEN WOLD, f. 1750.
3b. ERIK JOENSEN WOLD, f. 1754.
3c. SIGRID JOENSDTR. WOLD, f. 1758.
3d. MARITH JOENSDTR. WOLD, f. 1762. G. 7-11-1781 i Grytten Kirke m. Erik Olsen Gridset, f. 1759. Etterslekt, se hans stamtavle, Sæth 5a. side 233.
2e. MAREN SÆBJØRNSDTR. WOLD. f. 1732.
2f. KNUD SÆBJØRNSEN WOLD, f. 1733.
2g. ERIK SÆBJØRNSEN WOLD, f. 1735. G. 19-6-1753 i Heen Kirke m. p. Birgithe Einarsdtr. Skjelbostad. (dtr. av Einar Pedersen Skjelbostad og h. Brith Olsdtr.). 2 barn:
3a. JACOB ERIKSEN WOLD, f. 1754 G. m. Hille Jonsdtr. 1 barn:
4a. KARI JACOBSDTR. WOLD, f. 9-8-1789.
3b. BIRGITHE ERIKSDTR. WOLD, f. 1759.

Wold 3

1a. ELLING WOLD (sergeant). Hustruens navn ikke oppgitt, 1 barn:
2a. OTTHO ELLINGSEN WOLD. G. 28-12-1725 i Wold Kirke m. p. Marthe Halstensdtr. 4 barn:
3a. KARI OTTHOSDTR. WOLD, f. 1728. G. m. Thor Eriksen Bøe, f. 1724, d. 1802. 7 barn: Se Bøe I-Gridset, 3a. side 29.
3b. SYGNI OTTHOSDTR. WOLD, f. 1731.
3c. ELLING OTTHOSEN WOLD, f. 1734.
3d. ANNA OTTHOSDTR. WOLD, f. 1737. 1g. 9-11-1763 i Grytten Kirke m. Børge Eriksen Brevig, f. 1724. 8 barn i dette ekteskap, se Dahle I, 1a. side 38. 2g. Nyttårsdag 1790 i Heen Kirke m. enkemann Christopher Olsen Kavli, f. 1726 (se Marsten-Kavli, 1a. side 134) Ingen barn i dette ekteskap.

Woldstad

1a. KNUD OLSEN WOLDSTAD, (f. 1654?), d. 1730. G. m. Mildri Eriksdtr., f. 1665, d. 1751, 86 år gml. 3 barn:
2a. ERIK KNUDSEN WOLDSTAD, klokker, f. 1694, d. 1752. G. 28-12-1729 i Eid Kirke m. Inger Jonsdtr. Eidet. Hennes stamtavle, Eide III, 2b. side 50. 5 barn:
3a. GURI ERIKSDTR. WOLDSTAD, f. 1731, d. 1739.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy