Literally, a unique opportunity -

When 'Raumadalsfolket' first was published in 1965, Henrik O. Røvig's widow issued 10 numbered copies. All signed by her and with a greeting to the recipient. Copy no. 1, was presented to the man who completed Røvig's work, namely the editor of the book, Kjell Hansson.

Hansson's daughter, Kari, inherited the book and is considering selling it. This link brings you to the advertisement on finn.no

 

Bokstavlig talt en enestående mulighet -

Da Raumadalsfolket ble utgitt første gang i 1965, utstedte Henrik O. Røvigs enke 10 nummererte eksemplarer. Alle signert av henne og med en hilsen til mottakeren. Det første eksemplaret ble gitt til mannen som fullførte Røvig's arbeid, redaktør av boken, Kjell Hansson.

Hansson's datter, Kari, arvet boken og vurderer nå å selge den. Boken har ikke vært i bruk. Denne lenken går til annonsen på finn.no

 

<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

3b. JON ERIKSEN WOLDSTAD, f. 1735. G. 2 ganger, men den første h.s navn og deres vielse finnes ikke i Gryttens kirkebøker. 2g. 23. S. Trinit 1789 i Heen Kirke m. enke Guri Randmoesdtr. Moe, f. 1749. d. 1802. Hennes stamtavle, Moe II, 3a. side 136. 3 barn i første ekteskap, 2 barn i annet ekteskap.
4b. INGER JOENSDTR. WOLDSTAD, f. 1758.
4b. GURI JOENSDTR. WOLDSTAD, f. 1762, d. 1763.
4c. ERICH JOENSEN WOLDSTAD, f. 1765, d. 9 dager gml.
4d. ERICH JOENSEN WOLDSTAD, f. 17-1-1790.
4e. JON JONSEN WOLDSTAD. f. 29-9-1792.
3c. KNUD ERIKSEN WOLDSTAD. f. 1738. d. 10 uker gml.
3d. KNUD ERIKSEN WOLDSTAD, f. 1742. G. 2-1-1777 i Heen Kirke m. p. Elen Larsdtr. Dahle. f. 1748. Hennes stamtavle, Dahle II, 2c. side 39. 1 barn:
4a. ERIK KNUDSEN WOLDSTAD, f. 1777
3e. THORI ERIKSDTR. WOLDSTAD, f. 1743. G. 14-6-1767 i Eid Kirke m. Ingebrigt Knudsen Herje. Ingen barn innført i Grytten kirkebøker.
2b. KAREN KNUDSDTR. WOLDSTAD. f. 1705, d. 1765. G. 7-7-1729 i Heen Kirke m. Nils Pedersen Hatle, f. 1702, d. 1741. 6 barn, se Hatle I, 2d. side 90.
2c. MARTHE KNUDSDTR. WOLDSTAD.

Øvstedal

1a. OLLUF SJURSØN ØVSTEDAL, f. 15xx 1 sønn.
2a. BJØRN OLLUFSØN ØVSTEDAL. G. m. Margrete Totkelsdtr. Hjelvik (dtr. av Torkel Raffaelsøn [Ragnvaldsøn] Hjelvik). Ifølge diplom fra år 1600 kjøper Bjørn Olsen Øvstedal gårdene Grøtta, Moen, Hatle og Åsen i Heen sogn av Oluf Torkelsøn Jelvig. Bjørn er nevnt år 1597 som skattyter på Øvstedal, etter Oluf Sjursøn. 1 barn:
3a. JACOB BJØRNSON ØVSTEDAL, er odelsbonde på Øvstedal fra 1640 til 1685. Han er eier av Sæter i Kors sogn. 2 barn:
4a. OLE JACOBSEN ØVSTEDAL. G. m. Guri. Ole skjøter 1 vog av Grytten gd. til Einar Pedersen Wold den 23-10-1721. 3 barn:
5a. GURO OLSDTR. SÆTER, f. 1675, d. 1758. 83 år gml. G. m. Niels Jørgensen Fladmark, f. 1673, d. 1743. Etterslekt, se Fladmark I, 3a. side 57.
5b. JACOB OLSEN SÆTER, f. 1687.
5c. HALVOR OLSEN SÆTER, f. 1693.
4b. SJUR JACOBSEN RYPDAL. Sammen med broren Ole skjøter Sjur 1 vog av Grytten gd. til Einar Pedersen Wold i 1721.

Øyen i Heen

1a. JUST MORTENSEN ØYEN. G. 25-9-1811 i Grytten Kirke m. p. Agathe Andersdtr. Horgheim, f. Halsehagen 1784. Hennes agnater, Marsten II, 5d. side 133. 3 barn:
2a. MORTEN JUSTSEN ØYEN, f. 28-11-1812. G. 1844 i Grytten Kirke m. p. Synneve Ingebrigtsdtr. Nye Ødegaard, f. 1814. 2 barn:
3a. JUST ANTON MORTENSEN ØYEN, f. 23-6-1844. G. 20-1-1877 i Grytten Kirke m. p. Marit Andersdtr. Skorgen, f. Fonden 7-12-1844. Hennes agnater, se Moen IV, 3a. side 137. 4 barn:
4a. MARTINIUS SIGVART ANTONSEN SOGGEBREKKE, f. 24-5-1878. Emigrert til USA i 1907.
4b. SYNNØVE ANTONSDTR. SOGGEBREKKE, f. 1-7-1881.
4c. ANDERS ANTONSEN SOGGEBREKKE, f. 15-3-1883. G. m. Olga Storløkken fra Sunndal. Ingen barn innført i Grytten kirkebøker.
4d. SYNNØVE ANTONSDTR. SOGGEBREKKE, f. 25-8-1888. G. 11-7-1920 i Grytten Kirke m. skredder Kalle Andersen Sogge, f. 1886. Hans stamtavle, Sogge III, 5d. side 220. Ingen barn inn ført i Grytten kirkebøker.
<< previous page Raumadalsfolket, by Henrik O. Røvig, Index next page >>

Follow this link to Glenn Murray's Romsdal Genealogy