Fårikål (3-4) porsjoner

Den er unorsk, ung og urban, men da nitimens lyttere kåret fårikål til norges nasjonal-
rett tidlig på 1970-tallet fikk retten en tidløs,
nasjonalromantisk og patriotisk aura.

Fårikålen er ikke spesielt norsk
Slå opp side 223 i Hanna Winsnes' berømte "Lærebog for Husholdningen" fra 1869. Oppskrift nummer 308 - "Nedlagt Kaal" - er retten vi kaller fårikål. På Hanna Winsnes' tid var dette en spennende, innvandret rett. Oppskriften er lik den danske retten "And nedlagt i Hvitkål", som var med i Dorothea Bangs "Fuldstændig Norsk Kogebog" fra 1835.
Hanna Winsnes anbefaler "Forparten af Faar eller Lam" i sin oppskrift. Det derfor ikke noe grunnlag for å si at det ene eller det andre er mest opprinnelig eller riktig. På Hanna Winsnes sin tid spiste de kondisjonerte lam og barbarene sau. Akkurat som i våre dager.

Fårikål er en ung tradisjon
Frem mot år 1900 ble navnet "faar-i-kaal" tatt i bruk i kokebøkene, men betyr ikke at fårikålen gjorde sitt inntog i de tusen hjem. Fårikål ble ikke nevnt da norske bondekoner sendte oppskrifter til tidskriftet Landmanden i 1888, og da Norsk Etnografisk Gransking beskrev hverdagsmaten ved århundreskiftet var ikke fårikålen med. Først i det tyvende århundre ble fårikålen så utbredt at den kunne kalles en nasjonalrett.
Fårikål er en urban tradisjon
Hagebruk var lite kjent i landdistriktene ved århundreskiftet. De fleste bondekoner med sans for nye oppskrifter ville rett og slett ha problemer med å skaffe kål. Fårikålen startet i byene og erobret landsbygda i takt med at kål ble en vanlig handelsvare. I mange distrikter var det først i mellomkrigstiden at fårikålen satte sitt liflige preg på høstluften.
 

Glem nasjonalromantikken - spis fårikål fordi det er godt !

 

Fårikål (3-4) porsjoner

1 kg fårikålkjøtt
1,5 kg hodekål
10 ml salt
20 ml hel pepper
3 dl kokende vann

1. Kål i båter
2. Kjøtt med fett ned i bunnen av bøtta
3. Lagevis med pepper i mellom
4. Kål øverst
5. Slå over det kokende vannet
6. La trekke under lokk i 1 1/2 til 2 timer (1 time mer hvis sauekjøtt brukes)
 
Se hvordan vi presenterer den norske nasjonalretten for utenlandske venner.

Home

www.murray.as